O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 119a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

jednotnému zemědělskému družstvu, které svými vlastními silami na všechny práce nestačí. K účasti na této národní směně vyzval především všechny družstevníky, dále všechny občany, kteří uzavřeli ke 40. výročí založení KSČ závazky ke žňovým pracím a konečně všechny masové složky a závody, aby tyto vypomohly pracovními silami a vozidly. Zvláštní výzvou k účasti na žňových pracích obrátila se k ženám předsedkyně výboru žen s. A. Došlová.
Dne 30. srpna mohl městský rozhlas sdělit všemu obyvatelstvu města radostnou zprávu, že ve 14 hodin splnilo naše jednotné zemědělské družstvo dodávku chlebového obilí na 102,5 %. Tohoto úspěchu bylo dosaženo nejenom přičiněním členů družstva, ale také vydatnou pomocí brigádníků z podniků a závodů, jimž rada místního národního výboru v rozhlasovém vysílání za tuto pomoc srdečně poděkovala.
Ve dnech 1., 2. a 3. září provedl ústřední úřad státní kontroly a statistiky soupis ovocných stromů a keřů.
30. září skončilo jednotné zemědělské družstvo všechny žňové práce a sklidilo jetel. Současně začalo se sklizní lnu a brambor, kterých se letos urodilo hodně. Do tohoto dne byly vybrány brambory z 15 ha z celkové plochy 57 ha. Na vybírání brambor se aktivně podílela školní mládež a učni z nár. Podniku Chirana. V rozhlasové relaci se rada místního národního výboru o brigádnickou výpomoc také na ostatní mládež a masové složky, aby bylo možno zvládnout sklizeň brambor v době pokud možno nejkratší.
K 1. říjnu byl proveden obvyklý soupis domácího zvířectva, především skotu a vepřového dobytka.
Dne 17. prosince uspořádala místní odbočka Čsl. Ovocnářského a zahradnického svazu v kreslírně základní devítileté školy veřejnou přednášku na téma Škůdci ovocného stromoví – jeho ochrana a boj proti nim. Referoval dr. inž. Vladimír Zacha, člen ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně. Přednáška byla provázena diafilmem.
Koncem roku ukončilo svojí nedlouhou, ale bohatou historii novoměstské jednotné zemědělské družstvo. Její průběh od prvních počátků se všemi potížemi a těžkostmi přes rozhodující léta 1957 a 1958, kdy byl boj o socializaci našeho zemědělství ve městě v podstatě skončen plným

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Veronika Teplá