O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 118b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

přímo na družstevníky, aby jim důrazně připomněli, že je třeba využít stávajícího pěkného počasí ke zvýšení pracovní intenzity hlavně při sklízení sena a přeorávání brambor. Některé případy špatné pracovní morálky družstevníků přiměly radu místního národního výboru k tomu, že veřejně pranýřovala Karla Sokolíčka, Josefa Jebavého, Josefa Kubíka a s. Šťastníkovu. Proti nim právem vyzvedla i případy vzorné pracovní morálky šedesátiletých družstevnic Sochorové, Václavíkové, Žákové, Žákové, Veselské a Havlišové.
23. července uskutečnila místní odbočka Československého svazu ovocnářského a zahradnického v zasedací síni místního národního výboru přednášku člena Akademie zemědělských věd inž. dr. Josefa Luži z Brna o šlechtění a výživy ovocných stromů.
Poněvadž všechny dosavadní výzvy rady místního národního výboru k účasti na brigádnické výpomoci jednotnému zemědělskému družstvu se ukázaly být málo účinné a působivé, upozornila dne 25. července rada znova velmi důrazně všechno občanstvo na nutnost pomoci zemědělskému družstvu hlavně při odplevelení řepy. Vyzvalo hlavně ženy a školní mládež, aby pomohly o sobotním odpoledni a slíbila, že podle účasti mládeže na brigádnických pracích bude také rozhodovat při povolování různých výhod, například stipendií. Kdyby se výzva nesetkala s náležitým ohlasem, byla by rada nucena vyhlásit pracovní povinnost.
Na 7. srpna svolal místní národní výbor členskou schůzi družstevníků, na jejímž pořadu jednání bylo vypracování žňového plánu. Na schůzi byli pozváni vedoucí závodů, masových složek i občanstvo, s nimiž byla společně se členy družstva projednávána všechna nezbytná opatření k zdárnému provedení všech žňových prací v době co nejkratší a bez ztrát.
V polovině srpna byly zahájeny žně. V rozhlasové relaci 12. srpna připomněl tajemník MNV s. Skalník, že nepříznivé počasí zpomalilo postup žňových prací a že až dosud bylo pokoseno 58 ha žita, 6 ha ječmene a 9 ha ovsa. Poněvadž je třeba rychleji pokračovat v sečení žita a ječmene a začít s výmlatem a plněním dodávek obilí státu, vyhlásil národní výbor na nejbližší sobotu a neděli národní směnu na pomoc

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Veronika Teplá