O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 118a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

stanice na vládní náklad. Postřik byl zahájen 5. dubna.
Dne 15. března oznámilo jednotné zemědělské družstvo, že přikročilo ke struhování luk ve výměře 100 ha, poněvadž louky byly močálovité a ve špatném stavu a nedaly se již stroji kosit. Družstevníci pracují na odklízení drnů a při vyvážení hnoje a připravují se na setí. Proto současně požádalo představenstvo družstva občany o brigádnickou výpomoc při odklizování zeminy na loukách a při provádění příkopování.
Ve dnech 9. až 14. dubna uspořádal Lesní závod Nové Město na Moravě v Závodním klubu 9. květen výstavu v akci Duben – měsíc lesů. Na den 17.dubna svolal městský výbor Komunistické strany Českloslovenska spolu s místním národním výborem do zasedací síně besedu občanů k projednání materiálů V. sjezdu jednotných zemědělských družstev týkajících se závažných otázek jejich dalšího rozvoje a také nových podmínek, do kterých družstva před zahájením třetí pětiletky vstupují.
Dne 31. května vyzvala rada místního národního výboru občanstvo města k pracovní brigádnické výpomoci našemu zemědělskému družstvu, aby nebyly zanedbány žádné práce, aby všechno bylo zvládnuto včas a aby následkem opoždění jarních prací vlivem nepříznivého počasí nedošlo k znehodnocení přírody. Bylo třeba pomoci při propletí řepy, protože družstevníci byli plně zaměstnáni přípravami na senoseč a na přeorávku brambor. Bohatá úroda sena si vyžádala také brigádnickou výpomoc při senosečí, hlavně mužskou, poněvadž při kosení polehlých sen mohlo být použito pouze ručních kos. Při sušení sena bylo zase zapotřebí brigádnické výpomoci žen.
Poněvadž nepříznivé počasí v první polovině června způsobilo veliké opoždění zemědělských prací, vyzvala rada místního národního výboru 6. června znovu rozhlasem všechno obyvatelstvo města k zesílení brigádnické výpomoci hlavně při sušení sena a pletí řepy. Výzva se týkala hlavně žen a mládeže.
Dne 19. června splnilo novoměstské jednotné zemědělské družstvo plánovanou dodávku sena. Rada místního národního výboru mu veřejně poděkovat a současně projevila občanstvu dík za vydatnou brigádnickou výpomoc, kterou uskutečnilo v sobotu a v neděli při sušení a sklizni sena. O dva dny později se však musela rada s důraznou výzvou obrátit

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012