O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 117b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

a ženský sbor a sólisté J. Jinek, E. Koňaříková a J. Šumanová, na klavír doprovázela M. Popelková a M. Kubíková a na housle hrál učitel hudební školy J. Drdla. Provedení mělo vysokou uměleckou úroveň a také účast na tomto významném kulturním podniku byla značná. 19. prosince byl v Závodním klubu 9. květen zahájen cyklus sedmi vzdělávacích přednášek lidové akademie na téma Jak zdravě žít a pracovat.
Na závěr roku 1961 dne 31.prosince poprvé zazněla v městském rozhlase nová znělka, kterou na požádání místního národního výboru zkomponoval náš krajan, hudební skladatel a zasloužilý umělec Jaroslav Křička, a kterou budou zahajována všechna pravidelná vysílání. Znělku komponovanou pro dvě trubky, dva lesní rohy a tři pozouny, nahrál na gramofonovou desku vynikající soubor pražských pozounérů profesorů státní konservatoře.

Jednotné zemědělské družstvo a zemědělství
V rámci zvyšování kvalifikace členů jednotných zemědělských družstev byla zahájena 4. ledna z příkazu zemědělského odboru okresního národního výboru ve Žďáře v Novém Městě na Moravě družstevní škola práce, společná pro družstevníky z našeho města, Maršovic a Pohledce. Vyučovali na ní učitelé novoměstské a žďárské školy inž. Havlíček, inž. Petr a inž. Šimek. Vyučování pokračovalo každou středu a trvalo do konce března 1961.
Dne 21. února uskutečnil výbor žen v zasedací síni besedu, na níž projednány se ženami problémy, jak odstraňovat nedostatky v jednotných zemědělských družstvech. Dne 24. února upozornil místní národní výbor své poslance a členy výboru žen, aby zahájili agitaci k uzavírání závazků ke 40. výročí založení Komunistické strany Československa. Přitom připomněl dobrý příklad občanů z Pohledce, kteří se zavázali, že odpracují v jednotném zemědělském družstvu 1110 hodin, na úpravách cest 635 hodin, na dokončení vodovodu 1735 hodin a v akci Z 645 hodin.
Dne 9. března vyzvala zemědělská komise místního národního výboru majitele ovocného stromoví, kteří již několik let neprovedli postřik stromů, což má za následek stále horší jejich stav a kvalitu ovoce, aby provedly postřik buď sami a nebo pracovníky státní traktorové

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012