O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 117a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Dne 8. října uspořádala hudební škola klavírní koncert laureáta klavírní soutěž v Bukurešti a profesora státní konzervatoře v Praze, Vladimíra Topinky. Účast publika na této významné kulturní události byla však nepatrná. Dne 20. října uspořádal Závodní klub 9. květen a Okresní ústředí zdravotnické osvěty v Novém Městě na Mor. V  rámci oslav světových kulturních výročí, vyhlášených Světovou radou míru, slavnostní večer k uctění stého výročí narození norského vědce – polárního badatele Fridtjofa Nausena. O jeho životě a díle promluvil dr. Karel Vaněk, vhodné básně recitoval Miroslav Sommer. Večer byl doplněn krátkým filmem o severských zemích.
Dne 20. listopadu prožilo naše město významnou kulturní událost. Státní film uvedl tohoto dne v našem kině celostátní premiéra filmu Malý Bobeš, natočeného podle populárního díla spisovatele Josefa Věromíra Plevy, rodáka z Vysočiny. Premiéra díla, filmového v jarních a letních měsících r. 1961 ve Slavkovicích, se zúčastnil autor díla, zasloužilý umělec Pleva, tvůrci filmu režisér Valášek, kameraman Frič, scénárista Tenčík, vedoucí tvůrčí skupiny Nejedlá, krajský školní inspektor M. Šajnar a krajský osvětový inspektor Ostrý. První představení bylo bezplatné a bylo darem místního národního výboru pracovníkům  na závodech, funkcionářům a těm občanům, kteří patří k nejhorlivějším návštěvníkům našeho kina. Plný sál přijal premiéru s uspokojením a odměnil ji srdečným potleskem. Po představení diskutovali filmoví pracovníci, kterým byly věnovány kytice a upomínkové dary, s návštěvníky filmu.
Dne 2. prosince provedl divadelní kroužek osvětové besedy ve Škrdlovicích v sále sokolovny estrádu s názvem Červená stát. Po programu, který valně neuspokojil , následoval tanec. 4. prosince provedla místní odbočka Spolku přátel žehu a Osvětová beseda v Závodním klubu 9. květen besedu s přednáškou na téma Vztah člověka k vesmíru jindy a dnes 17. prosince odpoledne konaly děti mateřské školy v sále sokolovny svoji tradiční besídku. Téhož dne večer uspořádal pěvecký soubor Závodního klubu 9. květen v rámci oslav 120. výročí narození hudebního skladatele Antonína Dvořáka v aule střední všeobecně vzdělávací školy slavnostní koncert mistrových skladeb. Byly zazpívány skladby sborové (Napadly písně, Moravské dvojzpěvy, Slavností zpěv), sólové zpěvy z opery Jakobín a Rusalka a Cikánských melodií a díla klavírní a houslová. Pořad připravil a řídil dr. J. Mikulec. Zpíval smíšený

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012