O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 116b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Útěk v železech a československé filmy Pohled do očí a Kde alibi nestačí, byl vynikající. Patnáct představení šesti filmů zhlédly 4 711 návštěvníků a tržba činila 19 445 Kčs. Byl tedy i finanční výsledek velmi dobrý.  Bylo by si přáti, aby se tento menší festival vynikajících filmů stal pravidelnou kulturní událostí o prázdninách každého roku.
13. srpna byla zahájena v aule střední všeobecné vzdělávací školy výstava obrazů akademického malíře Františka Bukáčka, doplněná výstavkou výrobků škrdlovické sklářské huti. Výstava, kterou pořádal Svaz československých výtvarných umělců – odbočka Pardubice, Český fond výtvarných umění a Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě, zahájil úvodnímu projevu ředitel střední všeobecně vzdělávací školy s. M. Kreps. Trvala do 10. září 1961 a těšila se velké pozornosti zájemců a výtvarné umění.
Dne 1. září sehrálo Horácké divadlo slavnou klasickou veselohru anglického dramatika Williama Shakespeara Mnoho povyku pro nic. 13. září provedl Umělecký soubor ministerstva vnitra z Prahy v sále sokolovny veselé estrádní pásmo pod názvem Vypátrejte Nováka. Nové a našemu publiku nezvykle pojetí estrádního pořadu valně nezaujalo. 29. září uspořádala místní skupina Československého červeného kříže a výbor žen v kreslírně základní devítileté školy zajímavou besedu o Vietnamu, na které promluvil primář zdejší nemocnice dr. Zdeněk Konečný o svých bohatých a zajímavých zážitcích z dvouletého pracovního pobytu v československé nemocnici v Haifongu. Přednáška byla doplněna četnými diapozitivy a filmy a těšila se velké pozornosti a zájmu četných přítomných.
Dne 1. října byla zahájena v aule střední všeobecně vzdělávací školy jubilejní výstava Krásy a budování Horácka v díle akademického malíře Aloise Lukáška z Bystřice nad Pernštejnem. Výstavu uspořádal Dům umění v Brně a Horácké muzeum k umělcovým padesátinám. Umělcovo dílo zhodnotil okresní inspektor pro kulturu s. Josef Křížek, v kulturním programu recitovala učitelka střední všeobecně vzdělávací školy s. Palečková Fikarovu báseň Vysočina a dvě klavírní čísla zahráli žáci téže školy Petr a Rýdlová.  13. října uspořádala Zdravotní osvěta a místní skupina Československého červeného kříže v zasedací síni místního národního výboru poučnou přednášku Zdraví a správná výživa. Po přednášce se rozvinula živá diskuze, v níž přednášející zodpovídal vznesené dotazy, týkající se hlavně výživy

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012