O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 116a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

v sokolovně divadelní hru Vlajky na věžích podle Makarenka.
16. června uspořádala v rámci oslav 40. výročí založení Komunistické strany Československa hudební škola v aule střední všeobecně vzdělávací školy koncert z populárních skladeb Mozartových, Beethovenových, Lisztových, Schubertových, Griegových a dalších našich i cizích hudebních skladatelů. Na koncertě účinkovali učitelé a žáci školy. 22. a 23. června sehráli žáci osmileté střední školy při střední všeobecné vzdělávací školy divadelní představení hry Filmová hvězdička. 27. června uspořádala místní skupina Československého červeného kříže společně se sociálně zdravotní komisí místního národního výboru v sále Závodního klubu přednášku novoměstských lékařů o první pomoci při utonutí, uštknutí a úžehu.
15. července uspořádala Okresní odborová rada ve Žďáře nad Sázavou v Závodním klubu 9. Květen estrádní večer při stolovém zařízení ve kterém vystoupily v pestrém programu zpěvním  a recitačním agitační umělecké skupiny ze závodů. Po programu byla taneční veselice.
Místní národní výbor a Horácké muzeum zahájily 16. října v aule střední všeobecně vzdělávací školy výstavu novoměstských výtvarníků – rodáků, akademického malíře Bohumila Puchýře a akademického sochaře Arnošta Košíka, která trvala do 7. srpna. Při zahájení, jehož se zúčastnilo velmi mnoho přátel obou umělců a ctitelů jejich umění, zhodnotil jejich význam ředitel střední všeobecně vzdělávací školy s. M. Kreps. V kulturním pořadu účinkovali žáci hudební a základní devítileté školy. V rámci výstavy se konala 28. července přátelská beseda s oběma výtvarníky, kteří po prohlídce výstavy členy brigád socialistické práce z novoměstských závodů odpovídali na jejich vznesené dotazy a diskutovali s nimi o vystavených dílech i o své práci.
8. srpna byl přítomen odpolednímu představení filmu Kde alibi nestačí zasloužilý umělec Oldřich Nový, s nímž po představení uspořádaná přátelská beseda.
Filmový festival. Zásluhou obětavého vedoucího našeho kina s. Kalába dostalo se obyvatelstvu našeho města možnosti zhlédnout počátkem srpna nejvýznamnější filmy, které získaly ceny na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a jejichž první promítání mimo Karlovy Vary bylo až dosud vyhrazeno pouze krajským městům. Umělecký úspěch této první přehlídky festivalových filmů v našem městě, na níž promítnut italský film Rocco a jeho bratři, polský historický velkofilm Křižáci, sovětský film Leťte holubi, americký film 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012