O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 115b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

populárně vědeckou přednášku na téma Prevence a moderní léčba cévních chorob. Přednesl ji ředitel okresní nemocnice MUDr. Mann a byla doplněna barevným filmem natočeným na chirurgickém oddělení zdejší nemocnice, které s. dr. Mann vede. 14. března pořádal výbor žen v aule střední všeobecně vzdělávací školy přednášku pro rodiče na námět Výchova v rodině. Přednášela učitelka SVVŠ s. A. Havlátová. V rámci oslav 40. výročí založení Komunistické strany Československa uspořádal okresní výbor Československého svazu mládeže v Závodním klubu 9. květen Přehlídku nejlepších souborů Soutěže tvořivosti mládeže. Přehlídka se konala v 15 hodin odpoledne a zúčastnily se jí pionýrské a svazácké soubory z Nového Města na Moravě, Žďáru nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velkého Meziříčí, Sázavy a Velkého Tresného. Byla také přítomna dvacetipětičlenná delegace sovětského Komsomolu. Po přehlídce následoval tanec.
Ve dnech 2. a 3. dubna uskutečnil Filatelistický kroužek Závodního klubu 9. květen v aule střední všeobecně vzdělávací školy svoji výstavu poštovních známek. V souvislosti s výstavou se konala také přednáška filatelistického odborníka Ing. J. Karáska z Brna o prvních československých známkách, doplněná ukázkami známek. 4. dubna byla odevzdána výchovným učitelům odborného učiliště nár. podniku Chirana adaptovaná budova bývalého lidového chudobince. Podstatnou měrou podíleli se na adaptačních pracích žáci učiliště. 11. dubna byly v místním kině promítnuty lyžařské filmy z VIII. olympijských her ve Sgwaw Waley. 18. dubna sehrálo Horácké divadlo populární klasickou operetu Florimonda Hervého Mammzelle Nitouche. Ve dnech 18. a 19. dubna byl promítnut v našem kině sovětský barevný dokumentární film Kongo v boji. V první části, nazvané Afrika volá, zobrazen vznik kolonialismu a současný boj národů Afriky za osvobození z koloniální nadvlády, ve druhé zachyceny osudy Konga do vyhlášení nezávislosti a v závěrečné části události z konžské republiky ze současnosti. 20. dubna se konal v sále sokolovny slavností lib pionýrů střední všeobecně vzdělávací školy.
V rámci oslav 40. výročí založení KSČ sehrál dramatický kroužek střední všeobecně vzdělávací školy společně s dramatickým odborem Závodního klubu 9. květen

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková