O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 115a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

průmyslový podnik. Truhlářství v Novém Městě na Moravě, vedoucí s. Reka. Místní národní výbor blahopřál v městském rozhlase zaměstnancům k tomuto krásnému úspěchu a do další práce v novém roce jim přál mnoho zdaru. 6. prosince splnila celoroční úkol provozovna národního podniku Lacrum, která k tomuto dni splnila plán nákupu mléka na 100,12 %. Tohoto úspěchu dosáhla za pomoci jednotných zemědělských družstev a státních statků. Do konce r. 1961 vykoupí provozovna nad plán ještě 275.000 litrů mléka. 16. XII. splnily plán hrubé výroby na sto procent Jihlavské dřevařské závody – provoz Nové Město a 22. prosince splnily plánované úkoly Komunální služby, a to výkony na 100,1 % a tržby od obyvatelstva na 100,4%.

Poměry kulturní
18. ledna byla zahájena v Závodním klubu 9. květen lidová akademie na téma Jak socialisticky pracovat – jak socialisticky žít. 20. ledna zahájeno v Závodním klubu Divadlo hudby výkladem a poslechem Smetanovy opery Tajemství. Výklad provedl profesor hudební vědy na Karlově universitě v Praze dr. Mirko Očadlík a jeho choť, známá pracovnice Čsl. rozhlasu Anna Hostowská. Plně obsazený velký sál Závodního klubu vyslechl se zájmem poutavé výklady i ukázky slavné Smetanovy opery z gramofonových desek. Bylo by si třeba přáti více podobných kulturních večerů. 22. ledna koncertoval v aule střední všeobecně vzdělávací školy pražský houslový virtuos Libor Hlaváček, doprovázený na klavír profesorkou pražské konzervatoře Marií Knotkovou.
2. února uspořádal výbor žen v Závodním klubu 9. květen besedu s prof. F. Německou-Pavlíkovou O životě v Číně dříve a dnes. Navštívilo ji přes sto lidí, kteří se zájmem  vyslechli výklad manželů Pavlíčkových o jejich bohatých zážitcích z dvouletého pobytu v Číně a zhlédli pěkné barevné fotografické snímky ze všech oblastí Číny. 6. února  se konala výroční schůze místního odboru Spolu přátel žehu.
4. března zahájil Závodní klub 9. květen pravidelné sobotní odpolední pořady pro děti loutkovou hrou Princezna Zlatovláska. 13. března uspořádala sociálně zdravotní komise místního národního výboru spolu s místní skupinou Československého Červeného kříže

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková