O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 114b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

dovážíme z kapitalistických států, jako je třeba kakao, čokoládové přípravky nebo různé druhy koření, nedostatek. Másla, mouky a cukru je dost. Je nedostatek zeleniny a ovoce, hlavně česneku a jablek (letošní obecně malá úroda). Také masa je málo, poněvadž se ve městě soustřeďuje mnoho kupujících z venkova, čímž se snižuje průměr. Na vánoce však bude masa, drůbeže a ryb dostatek. Dobře jsou na vánoce připraveny pekárny, které kryjí poptávku na sto procent. V bývalé cukrárně u Javorských bude zřízena prodejna s cukrárensko kavárenským provozem. Uvažuje se o rozšíření prodejen mléka v prodejnách Pramene, vedoucí Dvořák a vedoucí Beranovská. Jednáno o zřízení prodejny ryb, rybích konzerv, drůbeže a zvěřiny v bývalé prodejně u Havlíčků, ale vedení Pramene se postavilo proti s odůvodněním nedostatku ryb a malého počtu obyvatelstva ve městě. Byla znovu otevřena prodejna Domácí potřeby. Od 1. ledna nastoupí zde nový vedoucí, pro nějž bude třeba zajistit byt. Bylo by třeba jednat s vedením prodejny Nábytek o zavedení prodeje různých potřeb k hudebním nástrojům, případně i hudebních nástrojů samých, když je ve městě hudební škola. Pokud jde o lékárnu, informoval její vedoucí o tom, že objednávky některých léků nejsou plně vykryty a tím nastává jejich nedostatek. Lékárna také plně zásobuje nemocnici, pro níž bude třeba příděl snížit, poněvadž v nemocnici mají možnost poskytnout pacientům pomoc jiným způsobem.
K oběma zprávám se rozvinula bohatá a velmi plodná diskuse. Příspěvky se zaměřily k práci ve správkárně obuvi a v kadeřnictví, na nedostatek masa, na zřízení opravny a broušení lyží, zřízení samoobsluhy v sídlišti Jáchymovských dolů, práce komunálních služeb v holičství, zahradnictví a v opravně elektrospotřebičů a na záležitosti bytové.
V závěru schůze oznámil s. Messenský, že byla zřízena provozovna místního národního výboru na výrobu sulfarezitů a že byly doplněny některé komise o další aktivisty, komise pro výstavbu o Ing. Brychtu, pro místní hospodářství o Ing. Havlíčka, veřejného pořádku o kapitána Pelecha, výbor žen o s. Šedou, rozhlasová komise o s. Kosovou, Nezvedovou a Skopalíkovou a sbor pro občanské záležitosti o s. Brychtovou. Návrhy byly jednomyslně schváleny.
Splnění celoročních výrobních plánů v novoměstských závodech.
Jako první podnik v našem městě splnil práci hrubé výroby dne 30. listopadu Okresní

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková