O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 114a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

referoval pracovník okresního sekretariátu KSČ s. Pospíchal. Volba soudců provedena v neděli 3. prosince. Město bylo rozděleno do tří volebních obvodů. Občané z prvního obvodu volili v základní devítileté škole, z druhého v budově Okresního ústavu národního zdraví a z třetího v okresní nemocnici. Volebním zmocněncem byl ředitel základní devítileté školy s. St. Kotlář. Volby provedly volební komise ve vkusně vyzdobených místnostech stejným způsobem jako při volbách do národních výborů. Většina občanů vykonala volební akt už v dopoledních hodinách. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni manifestačně stoprocentní většinou hlasů. V Novém Městě na Moravě, Maršovicích a Pohledci odevzdáno pro ně celkem 3214 hlasů. Volby soudců prokázaly přesvědčivě ideově politickou jednotu obyvatel našeho města a plnou důvěru naší vládě Národní fronty, vedené Komunistickou stranou Československa.
Čtrnácté (v tomto roce poslední) řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 8. prosince v zasedací síni za účasti 20 poslanců místního národního výboru, tří poslanců okresního národního výboru (dr. Rýdlová, Beneš, Šimek) a 27 občanů a zástupců novoměstských podniků. Jednání zahájil náměstek předsedy s. Messenský, který seznámil přítomné s pořadem jednání. Nejdříve podal s. Konečný zprávu o poskytování služeb občanům. Zmínil se především o úkolech místního hospodářství, jak je stanovil XI. sjezd Komunistické strany Československa hlavním požadavkem jejich všestranného rozšíření a zkvalitnění jejich práce. Potom se zabýval plněním úkolů našimi komunálními službami v uplynulém roce a konstatoval, že nemůžeme být se současným stavem spokojeni. Řada provozoven slouží sice občanům dobře, kvalitně a včas, ale jsou i některé nedostatky. Nebyla dosud rozšířena a rekonstruována prádelna, sběrna šatstva a prádla, nebyla zřízena květinová síň, půjčovna průmyslového zboží, autoservis, rozšířeno vodoinstalatérství, klempířství, malířství a natěračství. Pokud jde o okresní průmyslový podnik, kritizoval s. Konečný dlouhé dodací lhůty v opravně obuvi a punčoch a radioopravě i nedostatečné zajišťovací stavební údržby. Družstvo Oděva by mělo zřídit po vzoru jiných měst službu pracujícím ženám v oboru šití a oprav osobního a ložního prádla.
Předseda komise pro obchod s. Š. Zelený podal zprávu o zásobování obyvatelstva v obchodech. Pokud jde o potraviny, není situace špatná, i když některých druhů zboží, především toho, které

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková