O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 113b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

které při loučení učinil vedoucí skupiny.

19. listopadu uspořádala místní prodejna Knihy v základní devítileté škole tradiční výstavu sovětských knih.
21. listopadu promítnut sovětský film v české řeči Prostý příběh. 22. listopadu uspořádal výbor žen besedu s okresním školním inspektorem s. Vl. Šachou o jeho dojmech z cesty po Sovětském svazu. Beseda, které se zúčastnilo skoro sto lidí, se konala v sále Závodního klubu a velmi se návštěvníkům líbila. 25. a 26. listopadu uskutečněna premiéra slavného sovětského barevného filmu Čisté nebe. 30. listopadu uspořádal městský výbor Svazu československého sovětského přátelství v Závodním klubu 9. květen besedu na námět První kosmonauti ve vesmíru. O přípravách, provedení a o zkušenostech prvních kosmonautů z letu kolem Země rozprávěl lékař s. dr. V. Komínek, matematik a fyzik s. F. Rothschein a bioložka s. M. Bláhová, oba učitelé střední všeobecně vzdělávací školy. Besedu představil a řídil předseda městské odbočky SŠSP s. dr. Mikulec. Velmi zajímavou a poučnou besedu navštívilo však jen velmi málo lidí. 2. prosince promítnut sovětský film Pevnost na kolejích a 7. prosince sovětský film Den, na který nezapomenu.
Slavnostní zakončení letošního Měsíce československo sovětského  přátelství provedeno 12. prosince v sále kina. Projev k výročí uzavření spojenecké smlouvy mezi Československou republikou a Sovětským svazem měl předseda městského výboru Národní fronty s. L. Novák, a potom následovala premiéra sovětského filmu Vzkříšení podle stejnojmenného slavného románu L.N. Tolstého. Na den 3. prosince stanovila vláda Československé socialistické republiky volby soudců okresních soudů. Poprvé v historii byli voleni soudci okresního soudu a soudci z lidu podle obecného, přímého a rovného volebního práva tajným hlasováním jako při volbách do národních výborů. Vlastní volbě předcházela politická příprava, kterou zajišťoval místní národní výbor. Na veřejné schůzi občanů, svolané na den 17. října do zasedací síně, byli přítomným občanům představeni navržení na funkce okresních soudců z lidu (jejich jména jsou uvedena v zápisu o této schůzi) a na plenární schůzi místního národního výboru konané 20. října byli všichni navržení jednomyslně schváleni. Další schůzi s kandidáty svolala rada místního národního výboru na 14. listopad do zasedací síně, kde o politickém významu volby soudců

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková