O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 113a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V 16.30 shromáždila se školní mládež a občanstvo na náměstí dr. I. Sekaniny, odkud se odebral lampionový průvod na místní hřbitov, kde byly ke hrobům rudoarmějců položeny věnce. Památku vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování našeho města, uctil v pietním proslovu učitel střední všeobecně vzdělávací školy s. P. Svačina.
V 19,30 byly kulturním večerem v sokolovně zahájeny vlastní oslavy Měsíce přátelství. Plně obsazený sál vyslechl slavnostní projev zástupce krajského výboru Národní fronty a kulturní pořad, v němž účinkovaly pěvecké, taneční a recitační soubory základní devítileté školy, učitelé hudební školy a pěvecký soubor Závodního klubu 9. květen, řízený s. dr. Mikulcem.
12. listopadu promítnut sovětský, barevný, širokoúhlý film Taková byla má cesta.
13. listopadu v 8,30 hod. proběhla naším městem Celostátní štafeta míru a přátelství do Sovětského svazu. Na vyzdobené tribuně na náměstí dr. I. Sekaniny se shromáždilo žactvo novoměstských škol se svými učiteli a pracující ze závodů, jejichž jménem pozdravil štafetu předseda místního národního výboru s. Konvalinka. Po recitaci vhodné básně poděkováním vědoucího štafety za důstojné přivítání byla slavnost ukončena. Večer uspořádal závodní klub ROH Okresního ústavu národního zdraví  v kreslírně základní devítileté školy besedu s účastníkem zájezdu do Sovětského svazu, s. Bukáčkem ze Sněžného.
Ve dnech 16. a 17. listopadu proběhl v našem městě festival dětského filmu.
17. listopadu navštívila členy Československého svazu mládeže v našem městě skupina členů Svazu německé demokratické mládeže, vedená mladým soudruhem, okresním školním inspektorem. Hosté byli pozdraveni před budovou národního výboru a obdarováni květinami a upomínkovými dary. Vlastní přivítání předsedou místního národního výboru s. J. Konvalinkou se konalo v obřadní síni, kde byli hosté také pohoštěni. Potom odjeli do nár. podniku Chirana, kde si po obědě prohlédli závod. V 16 hod. se zúčastnili v Závodním klubu 9. květen besedy s našimi svazáky o společných zájmech, i o problémech politických, kulturních, pracovních i sportovních. Po večeři v hotelu Německý se hosté podíleli na kulturním a tanečním večeru v Závodním klubu, kde setrvali až do jedné hodiny v noci, kdy odjeli do Žďáru. výsledkem návštěvy bylo nejenom prohloubení přátelských svazků mezi našimi a německými svazáky, ale také pozvání dvaceti pionýrů našich škol do pionýrského tábora v Chtěbuzi  

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová