O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 112b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

dřeva vyráběny panely na různé hospodářské stavby. Dále se dokončuje výstavba nové drtírny kamene. V uhelně bylo letos vyrobeno 605.000 cihel; pro potřebu místního národního výboru bude reservováno 75.-100.000 cihel. Jakmile elektrárna zesílí elektrikou přípojkou, převezmou Komunální služby prádelnu a zapojí nové stroje.
Ve čtvrtém bodu pořadu zasedání byl přečten návrh kandidátů do okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou. K tomuto bodu promluvil úředník okresního lidového soudu s. Karel Palínek; zdůraznil, že zákon o lidovém soudnictví rozšiřuje pravomoc místních národních výborů a zajišťuje širší účast pracujících na výkonu soudnictví, seznámil přítomné s pravomocí soudů, jejíchž hlavním úkolem bude boj proti přestupkům. Lidový soudce musí být bezúhonný, vážený v obci, musí mít rozhled, vést spořádaný rodinný život a musí vidět člověka nezaujatě se všemi klady i nedostatky. Za Nové Město na Moravě byli do okresního soudu navrženi: Jiřina Stehlíková, Růžena Doležalová, Marie Žáková - všechny členky novo městského JZD, Miroslav Prosecký a Julie Remešová z nár. podniku Chirana, Josef Kopáček z nár. podniku Sport, Jan Šmída za Komunální služby a Marie Lorencová a Berta Pohanková.
V usnesení schválen a přijat návrh, aby člen místního národního výboru s. Č. Zelený byl jmenován předsedou komise pro obchod. Radě národního výboru uloženo, aby záležitosti týkající se osad Maršovic a Pohledce, projednávala na zasedáních přímo v osadách za přítomnosti všech poslanců a členů občanského výboru osady. Dále radě uloženo, aby projednala neúčast poslanců z Pohledce a Maršovic na plenárních schůzích. Poněvadž je v Novém Městě na Moravě ustaven lidový soud, ruší se trestní komise místního národního výboru.
Oslavy Měsíce československo sovětského přátelství
Jako v dřívějších letech, tak i letos připravil a zajistil důstojný průběh oslav 44. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a Měsíc československo sovětského přátelství výbor městské odbočky Svazu československo sovětského přátelství a jeho předseda s. dr. Mikulec společně s městským výborem Národní fronty.
Oslavy měly tento průběh. 6. listopadu ve 12,30 hod. vyběhla od základní devítileté školy Okresní štafeta míru, která odnášela uzavřené závazky z novoměstského obvodu do okresního měs.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová