O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 112a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

přípravě rozpočtu na rok 1962. Komise je kontrolována orgánem hospodaření místních národních výborů. Komise pro výstavbu se scházela pravidelně jednou týdně a zabývala se plněním úkolů z akce Z, úpravou komunikací, výstavbou koupaliště, modeláren a přípravou přístavby jeslí v příštím roce. Zvláštní pozornost věnovala zásobování města pitnou vodou. Byla provedena oprava vozovky v ulici Křenkově, Smetanově a silnice k Maršovicím. Zde má být provedena také úprava návsi. Práce komise je opravdu dobrá. Velmi dobře pracuje komise pro místní hospodářství, která má na starosti provozovny místního národního výboru a Komunální služby, jejichž činnost soustavně kontroluje. Připravuje spolu s Komunálními službami na r. 1962 zřízení dalších služeb zákazníkům, jako jsou například niklování kovových předmětů, stavba hromosvodů, zřízení brusírny, školky pro pěstování růží a okrasných keřů, rozšíření autotaxi, zřízení holičské provozovny v nemocnici a v novém sídlišti Jáchymovských dolů, stavba nájemních garáží pro soukromá auta a oprava elektromotorů. Školská a kulturní komise ve spolupráci se Závodním klubem 9. květen vypracovává plány kulturní činnosti. V uplynulém období měla 7 schůzí; po dobu nemoci předsedkyně s. Kuchařové se nescházela. V současné době se komise stará o přípravu oslav Měsíce československo sovětského přátelství. Bylo by třeba, aby se komise více zaměřila na činnost všech kulturních zařízení ve městě, prověřila práci rozhlasového kroužku a nezapomínala na propagaci a agitaci, která je v našem městě poměrně slabá. Komise sociálně zdravotní, pro obchod a bytová pokračovaly ve své běžné práci, některé lépe, jako třeba sociálně zdravotní, nebo hůře, jako například komise pro obchod, kde bude třeba nahradit její předsedkyni, velmi zaneprázdněnou s. Pohankovou , jinou osobu, která tolik odpovědných úkolů nemá. Občanské výbory v osadě Maršovicích a Pohledci se zabývají místními nedostatky, které bude muset místní národní výbor postupně odstraňovat. V Maršovicích je třeba upravit náves a prostranství před hotelem Maršovská rychta a provést opravu místního rozhlasu.
Pokud jde o provozovny místního národního výboru, byly k 30. září 1961 ony provozovny které prováděly služby obyvatelstvu, odevzdány Komunálním službám. U místního nár. výboru zůstaly provozovny s výrobou z místních zdrojů, a to kamenolomu, cihelna, pískovna, cementárna a nově zřízená provozovna na výrobu sulfarezitů, kde budou z chemických odpadů a odpadů

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová