O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 111b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

i ředitelství Krajské galerie v Brně. Záležitost bude ještě třeba dojednat s ministerstvem školství a kultury. Vhodnou budovou pro galerii by byl zámek. Uskutečnění plánu zřízení Horácké galerie v našem městě bude naším prvořadým kulturním úkolem.
Dále jednáno o postupu podzimních prací a o plnění dodávkových úkolů. V některých produktech je plnění stoprocentní, dodávka hovězího masa, vajec a mléka splněna nebude. Dá se očekávat, že převedením družstva na školní statek se mnoho potíží odstraní a místní národní výbor se bude moci věnovat řešení jiných naléhavých úkolů.
Zhodnocení práce místního národního výboru a jeho složek provedl tajemník s. Skalník. Pokud jde o místní národní výbor, kritizoval s. tajemník špatnou účast poslanců na plenárních zasedáních, kterých se téměř pravidelně zúčastňuje pouze těsná nadpoloviční většina. Určitým nedostatkem práce je příprava materiálů pro plenární zasedání, která má být výsledkem kolektivní práce;potom bude náplň zasedání zajímavější a hlavně kvalitnější. Neuspokojená je práce poslanců v jejich obvodech, v nichž svolávají občany pouze tehdy, když získávají pomoc k plnění úkolů. Tím se ovšem styk mezi občany a místním národním výborem neupevní a také se nemůže rozvinout řádná spolupráce. Kladněji hodnotil s. tajemník práci komisí. Scházejí se pravidelně a podle své pravomoci také rozhodují. Zemědělská komise zasedá dvakrát do měsíce a zabývá se zemědělskou problematikou v celé její šíři. Usilovala o to , aby práce v jednotném zemědělském družstvu byla při nedostatku mechanizace a pracovních sil lépe organizována. Komise by se měla ve své práci více zaměřovat na kontrolu a osobním jednáním s družstevníky se pokoušet odstraňovat nedostatky. Plánování výroby pro příští rok přebírá od 1.ledna 1962 zemědělská škola a hospodářství jednotného zemědělského družstva v Novém městě na Moravě bude od tohoto dne převedena školní statek. Finanční komise se také schází dvakrát měsíčně. Pravidelně sleduje plnění příjmů a vydání národního výboru, provádí kontrolu placení daní a poplatků, sleduje plnění akce Z, provoz kina, Horáckého muzea, škol, jeslí a hospodaření Jednotného zemědělského družstva. Během roku převedl okresní národní výbor ve Žďáře do správy místního národního výboru evidenci všech daní a vyplácení mez pomocným zaměstnancům ve školství a v kině. Velká pozornost byla komisí věnována

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová