O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 111a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

občanstva, na níž byla provedena volba členů místního lidového soudu. Před volbou zástupce okresního lidového soudu ve Žďáře nad Sázavou promluvil o významu místních lidových soudů a o právech a povinnostech místních lidových soudců. Potom následovala vlastní volba, při níž za členy místního lidového soudu jednomyslně zvoleni tito občané našeho města: František Padalík, Václav Melichar, Antonie Zástěrová, František Skalník, Jarmila Zemánková, Božena Chmelíčková, Miloš Messenský a Karel Palínek. Zvolení členové složili slib a obdrželi ověření o svém zvolení. Aby mohli svoji funkci dobře a odpovědně plnit, zúčastnili se jednodenního školení.

Třinácté řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 20. října ve velké zasedací síni za přítomnosti 19 poslanců a 10 občanů. Zasedání zahájil a řídil náměstek předsedy s. Messenský. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady za období od posledního zasedání pléna, hodnocení práce místního národního výboru, jeho komisí, výboru žen a občanských výborů, schválení návrhu kandidátů do okresního lidového soudu, diskuse a schválení usnesení.
K prvnímu bodu promluvil předseda s. J. Konvalinka. Zmínil se nejdříve o historickém významu XXII. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu a o politice mírového soužití mezi národy, jak ji hlásá a probojovává Sovětský svaz, o obrovském rozmachu sovětského hospodářství, o nevídaném rozmachu mezinárodního komunistického hnutí a o obrovském dějinném významu nového programu Komunistické strany Sovětského svazu. Potom informoval poslance o práci rady místního národního výboru. Měla dvě schůze, na nichž projednány některé závažnější záležitosti bytové, kritická situace v zásobování města vodou, stížnost Domovní správy, že do hospodářského plánu nebyla zařaděna částka 35.000 Kčs na údržbu, otázka zaplacení obrazů a soch,  poslaných do Horáckého muzea umělci, aniž byla koupě někým projednána, určení místa pro další bytovou výstavbu za zahradnictvím Komunálních služeb a konečně povolení těžby dříví pro vyhořelé v Pohledci. Dále projednána s Národním umělcem Vincencem Makovským otázka zřízení Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, k němuž dal souhlas Krajský  národní výbor

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová