O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 110b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

kde je 40 posluchačů, dále jednoroční technickou školu a dvouletou mistrovskou školu. Celkem má zemědělská škola 99 žáků. V mateřské škole je 5 učitelek a 99 dětí.
V kině se konalo v období od 1. ledna do 31. srpna 1961 292 představení s 62.692 návštěvníky. Tržba činila 205.156 Kčs, průměrný počet návštěvníků na jeho představení 214 osob, tržba 702Kčs.
O situaci v Závodním klubu 9.květen podal zprávu s. Svačina; v ní uvedl, že činnost klubu byla pro neodpovědné hospodaření zastavena, že však je naděje, že Krajská odborová rada a nár. podnik Chirana dlužné částky uhradí, aby klub mohl svoji činnost obnovit. Na této obnovené činnosti musí mít účast všechny novoměstské závody a masové složky.
Zprávu o zásobovací situaci ve městě přednesl s. Čestmír Zelený. Konstatoval, že prodejna Domácí potřeby má nedostatek příborů, hospodářských a zemědělských nástrojů, plášťů na kola, stavebního materiálu a potřeb pro vodovodní zařízení. Prodejna Elektro má nedostatek baterek a ledniček. V textilu je zásobování dobré a také cukrářského pečiva je dostatek. Je nedostatek uzenin, dietních párků, šunky, salámů a hlavně masa. V druhé polovině srpna se projevil nedostatek některého druhu zboží, poněvadž někteří občané vlivem šeptané propagandy nakupovali do zásoby. Díky uvědomělosti většiny občanů bylo brzy plynulé zásobování obnoveno. Stále nedostačující je zásobování ovocem a zeleninou, a také kvalita tohoto zboží není dobrá; v tomto směru musí rada místního národního výboru zjednat nápravu. Někteří občanští kontroloři nekonají své povinnosti tak, jak by měli; většinou z obav, aby si vedoucí prodejen neznepřátelili. J v tomto směru bude zapotřebí důkladné nápravy.
Diskuse na tomto plenárním zasedání byla velmi slabá a týkala se hlavně některých problémů školských. V usnesení uloženo školské a kulturní komisi sledovat činnost Závodního klubu 9. květen, až bude obnovena; komisi pro obchod a komisi sociálně zdravotní  uloženo, aby soustavně prováděly kontrolu prodejen i po stránce hygienické a plánovací komisi, aby s podnikem Komunální služby projednala požadavek místností pro zřízení samoobsluhy s potravinami.
Na 12. září svolal místní národní výbor do velké zasedací síně veřejnou schůzi

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová