O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 110a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

byly vymalovány a uklizeny a pro všechny žáky jsou připraveny učebnice a pomůcky. Je třeba plánovat další školní kuchyni, poněvadž dosavadní prostory vysokému počtu strávníků (přes 500) naprosto nestačí, hlavně jídelny. Významnou událostí byla změna v zřízení střední všeobecně vzdělávací školy. Rozhodnutím nadřízených školských orgánů byl dosavadní ředitel školy s. M. Kreps přeložen ve funkci učitele na jiné působiště a na jeho místo ustanoven zástupce ředitele střední všeobecně vzdělávací školy v Blansku s. Alois Vybíhal. Jeho zástupcem ustanoven učitel základní devítileté školy s. Josef Večeřa. Dále byly provedeny přípravy voleb do místního lidového soudu v Novém Městě, které se budou konat 12. září  1961 v zasedací síni; volby provedou poslanci místního národního výboru. Konečně rada místního národního výboru pověřila předsedu plánovací a finanční komise, aby vypracovali návrh plánu rozvoje na r. 1962 podle připomínek a požadavků všech komisí.
Kontrolu usnesení provedl s. M. Messenský, který konstatoval, že většina bodů usnesení byla splněna.
Zprávu komise školské a kulturní přednesla její předsedkyně s. E. Kuchařová. Informovala poslance o organizačních změnách novoměstských škol, kde jsou nyní dvě základní devítileté školy o devíti ročnících a střední všeobecně vzdělávací škola s třemi ročníky. Na této škole je 181 žáků a na základní devítileté škole při ní 428 žáků, celkem 609 žáků a 26 učitelů. Na školu nově vstoupily učitelky s. Hrabalová a Šumanová. Škola by potřebovala nátěr dveří, úpravu sklepních místností pro kryty, výměnu třiceti oken na jižní straně budovy, stoly, kovové lavice, židle a skříně. Základní devítiletá škola (tak zvaná dolní), jejímž ředitelem je s St. Kotlář, má 19 tříd s 611 žáky  a 26 učiteli. Do jejího učitelského sboru vstoupil s. dr. J. Mikulec, E. Brychtová, E. Čejková a V. Smíšková. Tato škola potřebuje dokončit dílnu, provést generální opravu fasády a elektrické instalace v celé budově a rozšíření školní zahrady. Na hudební škole působí 2 učitelé klavíru, jeden učitel houslí a jeden učitel lidových nástrojů. Škola má 130 žáků (25 v přípravné třídě, 62 v klavírní, 28 houslové, 11 na harmoniku a 4 na kytaru. Škola má houslový a pěvecký soubor. Zemědělská škola má kurs pro předsedy a funkcionáře jednotných zemědělských družstev

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová