O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 109a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

dále nedostatečným očíslováním domů a zhoršující se situací v zásobování a rozhodla, aby se občanští kontroloři sešli s vedoucím prodejen a projednali s nimi příčiny. Dále projednána práce Komunálních služeb za první pololetí 1961. Je vcelku dobrá, ale bude dále třeba rozšiřovat služby a vyřizovat objednávky v kratších termínech. Jsou také některé nedostatky v provozovnách, hlavně v kamenolomu. Projednán také návrh okresního národního výboru na převzetí správních zaměstnanců škol, kina a muzea a dislokace učitelů na místních školách. S. Vitkovi uloženo, aby zemědělská komise jednala jednou za měsíc jednak o plnění dodávkových úkolů, jednak aby odstraňovala příčiny nerovnoměrného nebo špatného plnění. Konečně projednána otázka požární ochrany v době žní.
Ve třetím bodu pořadu jednání zhodnocen průběh senoseče, plnění dodávek za první pololetí 1961 a příprava na žně. Zprávu podal člen zemědělské komise s. Vl. Černý. Zaznamenávám z ní nejpodstatnější části: senoseč nemohla být provedena ve čtrnácti až osmnácti dnech pro nedostatečnou mechanizaci a nedostatek pracovních sil; také brigádnická pomoc byla málo vydatná. Hodně pomohla při sečení pomoc družstevníků z Maršovic, Jiříkovic, Nové Vsi a Radňovic. Jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích má vše pokoseno a do 27. července bude mít také vše svezeno; organizačně si senoseč připravilo velmi dobře. Pohledecké družstvo nemá pokoseno 10ha luk a proveden svoz z 15ha. Plnění dodávkových úkolů: JZD Nové Město na Moravě:  vepřové maso na 29,3%, hovězí 14%, mléko 40,4% a vejce 69%; JZD Maršovice: vepřové maso 45%, hovězí 44,6%, mléko 42,2% a vejce 100% ; JZD Pohledec vepřové maso 33,7%, hovězí 37,4%, mléko 37,6% a vejce 62,4%. Plán žňových prací mají všechna družstva. Nové Město má úkol sklidit obilniny ze 145ha. Pokos je plánován na 12 až 14 dní, svoz, výmlat a celé žně budou ukončeny do 25 dní. Počítá se s rozsáhlejší výpomocí brigádníků. Žňový plán družstva v Maršovicích není úplný. Předpokládá se pokos za příznivého počasí za 12 dní, žně celkem za 18 dní, práce budou zajištěny vlastními silami. Žňový plán družstva v Pohledci je příliš rámcový a nekonkrétní. Plán pokosu 10 dní, svozu 12 dní. Celkový průběh žní je plánován na 26 dní. Projevuje se nedostatek pracovních sil a musí být učiněna potřebná opatření zejména u rodin družstevníků. Všem přítomným

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová