O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 108b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

sociálně zdravotní připomenuto, že lékárna má nedostatek léků od doby, co byla provedena do krajské správy v Brně, dále že mnozí pacienti shromažďují léky, které ani nepotřebují, a potom že se nadměrně vydávají různé prášky, kterých se zneužívá. O záležitostech s léky bude hovořeno s vedoucím lékárny a okresní lékárník s. Halva bude pověřen, aby zkontroloval dodávky léků a stav léčiv. O výsledku podá zprávu radě místního národního výboru. Po výzvě tajemníka s. Skalníka, aby poslanci získali ve svých obvodech brigádníky na sklizeň sena pro jednotné zemědělské družstvo a po schválení vstřícných plánů družstev v Novém Městě, Maršovicích a Pohledci bylo plenární zasedání skončeno.
Dne 22. června bylo vzpomenuto v mimořádné relaci městského rozhlasu 20. výročí napadení Sovětského svazu fašistickým Německem.
Jedenácté řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 28. července v zasedací síni a zúčastnilo se ho 22 poslanců a 13 občanů. Úvodem podal předseda s. Konvalinka zprávu o mezinárodní situaci, v níž se zmínil o prohlášení amerického presidenta Kennedyho o zahraniční a vojenské politice USA, především o zesílení zbrojení, jehož náklady dosáhnou výše 47,5 miliard dolarů, a o reorganizaci amerických vojenských sil. Přitom neváhal president ani strašit obyvatelstvo poznámkami o nutnosti budovat rozsáhlé protiatomové kryty. Jeho projev vyvolal v Americe i v ostatním světě určité obavy a zneklidnění. Potom seznámil s. předseda přítomné s činností rady za období od posledního zasedání pléna. Rada konala tři schůze a projednala na nich instrukce okresního národního výboru a zhodnotila činnost místního národního výboru, komisí a prací poslanců v jejich obvodech. Jednala také o záležitostech bytových. Jsou veliké požadavky na bytové prostory. Uplatňují je Jihomoravské mlýny a pekárny, Krajská správa strojů, Státní statek Žďár nad Sázavou, Drobné zboží Jihlava, Okresní ústav národního zdraví, Oděva, Svazarm, Rozvodné závody, Uhelné sklady, Nábytek Gottwaldov, Svaz invalidů, Jednota Žďár, Veřejná bezpečnost a Komunální služby. Bylo provedeno hodnocení pracovníků a funkcionářů JZD a projednán průběh senoseče a plnění dodávkových úkolů. Rada se zabývala

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová