O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 108a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

 Desáté řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 16. června v zasedací síni za přítomnosti 26 poslanců a 2 občanů. V úvodním politickém referátu hovořil předseda s. Konvalinka o posledních zahraničně politických událostech, především o schůzce předsedy rady ministrů Sovětského svazu N. Chruščova s americkým presidentem J. Kennedym ve Vídni a o protiamerických demonstracích v Japonsku. Po kontrole plnění usnesení z posledního zasedání pléna místního národního výboru přikročeno k hodnocení práce poslanců v obvodech. Bylo poukázáno na nedostatečnou docházkou do schůzí pléna, na nichž bývá přítomna pouze těsná nadpoloviční většina poslanců. Občané se zúčastňují pouze některých schůzí, poněvadž poslanci je pravidelně nezvou. Je třeba zlepšit práci některých komisí. Dobře pracuje výbor žen, požárníci a skupina Československého svazu mládeže v Chiraně a v nemocnici.
Náměstek předsedy s. Messenský podal zprávu o stavu bezpečnosti v Novém Městě na Mor., Maršovicích a Pohledci. Bylo by třeba získat pro požárnickou službu mládež a odbahnit rybníky, aby byly větší zdroje vody. Požární závady jsou odstraňovány. Bylo by třeba opravit vadné elektroinstalace a komíny. Ve všech obcích jsou ustaveny noční hlídky a v požárních zbrojnicích je stálá pohotovost. Pro Nové Město na Mor. se navrhují bezpečnostní úpravy, především nové značky na křižovatkách, ochranné zábradlí u mlékárny a označení přechodů přes ulice. Majitelé domů budou upozorněni na to, aby si je opatřili domovními čísly.
S. Škavrada podal zprávu za komisi sociálně zdravotní. Oznámil že okresní národní výbor poskytl na doplňkovou péči 24.000 Kčs; z nich bylo v prvním čtvrtletí 1961 vyplaceno potřebným osobám 12.275 Kčs. Tajemník s. Skalník seznámil přítomné s vypracovanými vstřícnými plány jednotných zemědělských družstev v Novém Městě na Mor., Maršovicích a Pohledci. Žádné z nich až na vepřové maso nesplní pětiletý plán za čtyři roky. Zvýšení dodávek mléka a vajec se neplánuje. K bezpečnostní zprávě připomenuto, že vodní nádrže pro Sport a Pilu mezi silnicí a železniční tratí se nedoporučují a že bude vybudována jedna na Malé ulici. Jednotné zemědělské družstvo a Silniční vývojový závod zřídí ve spolupráci vlas tní vodní nádrže u kravína. Ke zprávě komise

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová