O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 107a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

písní. Průvod prošel hlavními ulicemi města a seřadil se před tribunou na náměstí, kde byla v 10,15 hod. zahájena předsedou městského výboru Národní fronty s L. Novákem vlastní slavnost s projevem zástupce krajského výboru Národní fronty a zahráním Internacionály. Po ukončení slavnosti koncertovaly na náměstí hudby a členové Horáckého souboru písní a tanců zazpívali horácké písně a zatančili horácké tance. Ve 14 hodin uspořádáno na stadionu Sokola sportovní odpoledne mládeže s hrami, závody na kolech, tříkolkách a koloběžkách i jinými dětskými radovánkami a v 16. hodin turnaj v kopané žáků místních škol.
Dne 2. května sehrálo Horácké divadlo hru sovětského dramatika Bujakovského Lidé bděte s námětem života a boje Julia Fučíka.
Dne 5. května se konala v aule jedenáctileté střední školy beseda se zakládajícími členy Komunistické strany Československa v našem městě, a to soudruhem Dostálem ze Zubří a soudruhy Václavíkem a Kopáčkem z Nového Města, a 6. května byla v sále kina premiéra československého filmu Sedmý kontinent.
V předvečer Dne osvobození, 8. května v 18 hod. večer uspořádána tradiční vzpomínková slavnost u hrobů rudoarmějců na hřbitově. U tribuny na náměstí se shromáždil průvod školní mládeže a novoměstských pracujících, který se po krátkém projevu předsedy městského výboru Národní fronty s. Nováka odebral na hřbitov. Tam byly na hroby položeny věnce a pietním proslovem předsedkyně výboru žen s. A. Došlové a zazpíváním chorálu Památce Vaší čest budiž vzdána mužských sborem Závodního klubu 9. květen byla slavnost ukončena. 9. května byl promítnut v místním kině film Živí hrdinové.
Slavnostní večer k 40. výročí založení Komunistické strany Československa byl uspořádán v sále sokolovny 14. května v 19,30 hodin. Proslov, oceňující historický význam ustavujícího sjezdu KSČ v květnu r. 1921 a hodnotící dějinný vývoj strany od jejího založení až po přítomnost, přednesl krajský školní inspektor s. Šajnar. V kulturním pořadu účinkoval soubor žákyň školy rytmiky řízeny s. Smíškovou, recitační soubor základní devítileté školy, vedený s. Svačinovou, a pěvecký soubor Závodního klubu 9. květen, řízený s. dr. Mikulcem. V rámci oslav 40. výročí založení KSČ uspořádal městský výbor strany

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová