O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 106b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

vzpomenuto v rámci oslav 40. výročí založení Komunistické strany Československa. Bude připomínkou dosažených úspěchů v našem budování socialismu i obrovských úspěchů sovětské vědy a techniky, jak je přesvědčivě prokázal první let sovětského občana, majora Gagarina do vesmíru, uskutečněný 12. dubna. Aby oslavy byly co nejdůstojnější, vyzvala rada místního národního výboru všechno občanstvo, aby dalo do pořádku fasády svých domů, upravilo prostranství před nimi a přichystalo vhodnou a vkusnou jejich výzdobu.
Zvláštní komise pro májové oslavy připravila jejich generální pořad, který byl uskutečněn v následujícím časovém sledu: 22. dubna uspořádán v aule jedenáctileté střední školy vzpomínkový večer k 91. výročí narození V. I. Lenina. Slavnostní proslov měl učitel JSŠ s. J. Maděra, v kulturním programu účinkovala s. Palečková a Skopalíková a učitelé hudební školy. 23. dubna pozvaly dvojice, složené z členů místního národního výboru, všechny občany města k účasti na oslavách Svátku práce. 29. dubna uspořádána v sále sokolovny předmájová veselice. Na dvacátou hodinu dne 30. dubna připravovaný lampionový průvod a pálení ohně na hřišti u sokolovny, organizované místní skupinou Československého svazu mládeže, se neuskutečnily pro deštivé počasí.
V posledních hodinách před prvním květnem byla dokončena výzdoba náměstí dr. I. Sekaniny a ulic, kterými obvykle prochází slavnostní průvod. Na náměstí byla postavena vkusně vyzdobená tribuna, nástěnné tabule jednotlivých závodů a stožáry s vlajkami. Domy byly ozdobeny vlajkami, prapory, nápisy i jinou vkusnou dekorací; podobně tomu bylo i v ostatních ulicích města.
Svátek práce zahájil městský rozhlas slavnostním budíčkem v šest hodin ráno. Od osmé hodiny začaly se shromažďovat u nemocnice průvody žáků a učitelů novoměstských škol, pracujících ze závodů, úřadů a ústavů, požárníků, členů tělovýchovné jednoty Sokol, družstevníků, členu Svazarmu, členek výboru žen i ostatních obyvatel města a blízkého okolí, které se řadily do velkolepého průvodu hlavního. Ten se vydal v 9. hodin na pochod městem. Počasí tentokrát Svátku práce přálo. Slunce pěkně svítilo a hřálo, a proto jak v průvodu, tak i v celém  městě vládla opravdu sváteční, radostná nálada, kterou ještě zvyšovaly zvuky několika kapel a zpěv pochodových a budovatelských

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová