O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 106a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

s. Černý. Ten oznámil, že po projednání bude návrh odeslán ministerstvu zemědělství ke konečnému rozhodnutí.
Diskusní příspěvky se zaměřily hlavně k práci Komunálních služeb (kadeřnictví) a opravy punčoch a obuvi, nedostatkům v čištění města, k malému počtu opravářů ve městě, k prodejnám mléka, k veřejnému osvětlení a ještě k řadě dalších problémů, jako je zřízení úschovny potravin v chladničkách, obřadní síně a dokončení stavby tělovýchovného střediska a koupaliště.
Závěrečné, jednomyslné schválené usnesení: Místní národní výbor s převedením jednotného zemědělského družstva v Novém Městě na Moravě na školní statek. Ukládá se komisi místního hospodářství, aby zajistila spolu s ředitelkou Komunálních služeb zřízení dalších provozoven podle požadavků občanů a aby zlepšila práci s občanskými kontrolory. Bytové komisi se ukládá, aby z vyhražených bytů zajistila potřebný počet pro zaměstnance Komunálních služeb. Komisi pro výstavbu uloženo, aby vypracovala plán prací a potřebu brigádníků na dokončení staveb akce Z. Všem poslancům se ukládá, aby organizovali brigádnickou pomoc při úpravě města a na stavbách akce Z.

Začátkem dubna svolal místní národní výbor občany města do sokolovny na pravidelné pohovory a zásobování v obchodech. Na pořadu byla diskuse o tom, jak zlepšit zásobování obyvatelstva a lépe sloužit spotřebitelům, zvýšit kulturnost prodeje, zabezpečit další rozvoj veřejného stravování, podstatně zlepšit politickou výchovu pracovníků v obchodě hlavně prodavači v prodejnách a konečně jak pozvednout úroveň organizátorské práce národního výboru, zvláště jeho komise pro obchod, a lépe uplatňovat vedoucí úlohu strany. Na vznesené dotazy odpovídali zaměstnanci Pramene, mlékárny, pekáren a restaurací a jídelen.
Oslavy Svátku práce, Dne osvobození a 40. výročí založení KSČ
Už 13. dubna upozornila rada místního národního výboru v rozhlasovém projevu obyvatelstvo města na blížící se Svátek práce, který bude letos tím slavnější, že jej bude

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová