O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 105b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

naši občané hodně závazků, ale málo svědomitě je plní. Poslanci místního národního výboru by měli brigádnickou výpomoc po dohodě s pracovníky technického oddělení místního národního výboru organizovat, aby jí bylo možno náležitě využít a uplatnit.
Zprávu komise místního hospodářství za první čtvrtletí 1961 podal její předseda s. Břečka. Měla šest schůzí a projednávala přípravu kompletních rozborů Komunálních služeb, provozoven místního národního výboru a domovní správy a dále plán těchto institucí za první čtvrtletí. Byla projednána optimální síť provozoven Komunálních služeb a provedeno školení občanských kontrolorů na úseku dodržování cen a zlepšení kvality oprav na úseku služeb. Jednáno dále o opatřeních ke zvýšení produktivity páce a zlepšení organizace práce a o zvyšování kvalifikace pracovníků v Komunálních službách cestou závodní školy práce a socialistického soutěžení. Na společné schůzi komise místního hospodářství, finanční, plánovací a pro výstavbu jednáno o úpravě komunikací v r. 1961 a předběžně pro rok 1962 a o nedostatku vody a zajištění dalších vodních zdrojů.
Provozovny místního národního výboru splnily plán výroby a tržeb na první čtvrtletí 1961 na 113%, zisk na 135%, mzdy na 98% a ostatní náklady na 108%. V cihelně provedena včas příprava na výrobu, aby mohla být zahájena 10. dubna. Cementárna splnila plán tržeb na 150%. Požadavky na výrobky stále stoupají, ale není je možno uspokojit pro nedostatek písku a cementu. Komunální služby splnily plán na první čtvrtletí 1961 v celkových výkonech na 102%, v tržbě od obyvatel na 118%, mzdový fond plánovaný na 101%, přepočteny na 99%, produktivitu práce na 102%, výdělek zaměstnance na 100%, základy plánované na 101%, přepočtené na 98%. Na úseku zřízení nových a rozšíření stávajících služeb zařídily Komunální služby toto: zřídily sběrnu pro broušení nožů a nůžek, zavedly obstarání dovozu topného plynu, zakoupily elektrický drátkovač a leštič parket, pět Remo praček pro zřízení prádelny samoobsluhy, rozšířily služby ve sběrně prádla o jednu sílu a rozšířily služby v lakování a stříkání aut v provozovně natěračství. Další rozšíření služeb se plánuje hlavně v kamnářství, zámečnictví, malířství a natěračství.
Zprávu a návrh na převedení jednotného zemědělského družstva v Novém Městě na Moravě na školní statek, který bude projednán na členské schůzi družstevníků, přednesl

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová