O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 105a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

zemědělského družstva v Novém Městě na Moravě na školní statek, diskuse a usnesení.
Zprávu o činnosti rady přednesl její předseda s. Konvalinka. Schůze rady byla jedna a byla na ní projednána zpráva komise sociálně zdravotní, kterou přednesla její předsedkyně s. Pohanková. Dále se rada zabývala stížnostmi na nedostatek minerálních vod a mydlových prášků v obchodech a na malý výběr klobouků. Projednala zajištění stravování důchodců v hotelu Panský dům a stížnosti na prodejnu Pramene v Gottwaldově ulici a na závady v Maršovské rychtě. Potom projednána činnost bezpečnostní komise, která uvedla některé závažnější případy. Větší pozornost musí komise věnovat bezpečnosti v jednotném zemědělském družstvu, a to hlavně v kravíně, kde čistota v mléčnici a kolem kravína není zrovna nejlepší.
O postupu akce Z a o čistotě města referoval náměstek předsedy s. Messenský. V akci Z je pro rok 1961 zařazeno plánovacím odborem okresního národního výboru na dokončení koupaliště 15.000 Kčs a na dokončení tělovýchovného střediska 75.000 Kčs. Na koupališti je třeba provést povrchovou úpravu hráze, zřídit plavecké dráhy, skokanský můstek a bazén pro děti a konečně šatny s příslušenstvím. Na stavbě tělovýchovného střediska se pracovalo celou zimu. K úplnému dokončení stavby je třeba získat devět oken a modřínové dveře, dokončit terasové podlahy, parkety, elektrickou instalaci a provést práce malířské a natěračské a provedení obkladů v koupelně a na záchodech. Za první čtvrtletí bylo prostavěno 82.000 Kčs. Po dokončení stavebních prací na tělovýchovném bude zahájena stavba nocleháren u tělovýchovného střediska. Byla dokončena vozovka v Křenkově ulici a silnice k Maršovicím a provádí se úprava ulice Smetanovy. Po jejím dokončení bude přikročeno k úpravě chodníků v ulici Gottwaldově. Rozestavěna zůstala ulice Veslařská a L. Čecha. S čistotou města nemůžeme být spokojeni. Čištění se provádí ručně jednou ženou; bude třeba pomyslet na vhodnou mechanizaci. Také veřejné osvětlení neodpovídá požadavkům a bude nutné je zlepšit. Bytová výstavba se sice rozvíjí, ale počet bytů stále nestačí. Pro rok 1961 jsou zařaděny v družstevní výstavbě dvakrát čtyři byty dále stavba dvanácti bytů pro Okresní ústav národního zdraví a v individuální výstavbě  šest domků. V podnikové výstavbě staví Jáchymovské doly devět obytných bloků se 172 byty. V akci Z a na úpravu města uzavřeli 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová