O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 104b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

do socialistické péče. Upravit naturální dávky tak, aby mohl družstevník vypěstovat stanovený počet záhumenkového zvířectva a obživit ty, kdož jsou závislí na družstevní rodině. Doporučit sledovat výrobu chlévské mrvy, aby každý čtvrtý rok mohla být půda hnojena. Nedopustit snižování plánovaných zástavů dobytka, hlavně krav a prasnic, a vytvářet všechny podmínky pro rovnoměrné plnění státního plánu. Provést všechno ke zvýšení hektarového výnosu luk, aby se zajistila dostatečná krmivová základna. Provádět zchutňování píce zákvasy teplou vodou a lepší ošetřování dobytka, aby se zvyšovala dojivost. Zavést ve všech jednotných družstvech soutěžení mezi  krmiči a skupinami. Jednotlivé hony přidělit pracovníkům do ošetřování a podle hektarových výnosů je odměňovat prémiemi. Vytvořit předpoklady ke splnění pětiletky ve všech družstvech za čtyři roky. Uložit zemědělské komisi, aby toto usnesení projednala s jednotnými zemědělskými družstvy a jeho plnění kontrolovala. Zodpovídá za to předseda komise s. Vítek a předsedové JZD.
V polovině dubna byla celá světová veřejnost pobouřena nepřátelskými akcemi amerických imperialistů proti Kubánské republice. Po bombardování měst přikročila skupina zrádců kubánského lidu za přímé podpory amerických imperialistů k otevřené agresi a invazi na kubánské území. Na podporu statečných hrdinů kubánského lidu, kteří se zbraní v ruce pod vedením své revoluční strany a vlády hájili svou svobodu a vymoženosti revoluce proti agresorům, byla uspořádána na výzvu Ústřední rady odborů dne 19. dubna ve 13 hodin na náměstí dr. Sekaniny velká manifestace novoměstských pracujících, z níž byly zaslány kubánskému lidu pozdravy s ujištěním že stojíme v jeho spravedlivém boji na jeho straně a že neochvějně věříme v jeho vítězství.
Osmé veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 21. dubna v zasedací síni. Zúčastnilo se ho 24 poslanců a 25 občanů a zahájil je a řídil tajemník s. Skalník. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, postup akce Z, čistota města, družstevní bytová výstavba situace v Komunálních službách a rozšíření služeb pro občany, schválení rozhodnutí o převedení jednotného

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová