O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 104a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

při projednávání otázky splnění pětiletky za čtyři roky nebylo možno ani v jednom družstvu přikročit ke splnění v žádném produktu za čtyři roky, jen v bramborách. Bude třeba znovu prověřit úkoly a pak bude jistě možné splnit pětiletku za čtyři roky i ve více produktech. Pokud jde o přípravu jarních prací, počínala si všechna družstva lépe už v dřívějších letech. Byly opraveny stroje a připravena sadba i osivo, které bylo také namořeno. Byly vypracovány plány jarních prací; bylo by si jen přát, aby byly splněny. Určité potíže jsou v plnění plánu výkupu za první čtvrtletí. Nebyl zajištěn dostatek krmiva, hlavně siláže, a nebyly sklizeny otavy. Poněvadž se namnoze dávají pouze záchovné dávky, jsou nízké přírůstky a dodávky se neplní. Někde to ani není způsobeno nedostatkem krmení. V jednotném zemědělském družstvě v Novém Městě například prospěly výrobní porady, které přinesly zlepšení práce a zvýšily přírůstky. Dodávkové úkoly v prvním čtvrtletí byly plněny nerovnoměrně. Tak družstvo v Novém Městě splnilo dodávku vepřového masa na 41%, hovězího na 17%, mléka na 80%, vajec na 92%. Maršovice vepřové maso na 76%, hovězí na 83%, mléko na 73% a vejce na 179%. Pohledec vepřové maso na 69%, hovězí na 23%, mléko na 72%. Pro zlepšení plnění dodávkových úkolů je zapotřebí zajistit především dostatek krmiva. Toho se dosáhne lepším ošetřováním luk, a to podle potřeby buď odvodněním, nebo zavlažením, hnojením močůvkou a zakládáním kompostů.
Diskusní příspěvky se týkaly hlavně věcí zemědělských a bytových. V závěru schůze přednesl předseda návrh usnesení, které bylo všemi přítomnými jednomyslně schváleno. Stanoveno v něm: Pro zlepšení pracovní morálky navrhnout všem třem jednotným zemědělským družstvům vypracování řádných domácích řádů, tyto jednotlivě projednat s každým družstevníkem, důsledně je dodržovat a v případě neplnění vyvozovat důsledky. Zavést ve všech družstvech výrobní poradu. Zavést odměňování pracovníků podle norem jak v živočišné, tak v rostlinné výrobě. Zrevidovat záhumenkové zvířectvo a záhumenky, zda jsou odpočítány zahrady. Provést přesvědčivou akci o výhodách společných záhumenků, aby byly už letos společné. Doporučit všem družstvům zvýšit počet odpracovaných jednotek, stanovených na přidělení záhumenek. Doporučit představenstvům družstev přidělit jmenovitě strojový park skupinám a tyto aby stroje přidělily jednotlivcům

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová