O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 103b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

náměstek předsedy s. M. Messenský. Dále byl přítomen zástupce okresního národního výboru s. Beneš, sedm občanů a členové představitelstva jednotného zemědělského družstva. Na pořadu jednání byla zpráva předsedy MNV s. Konvalinky o činnosti rady za období od posledního zasedání pléna, zpráva o výsledku výročních schůzí jednotných zemědělských družstev, o přípravě jarních prací, osiv a sadby a o plnění dodávkových úkolů, diskuse a schválení usnesení.
K prvnímu bodu promluvil s. Konvalinka. Sdělil poslancům, že od posledního zasedání pléna konala rada čtyři schůze. Projednávala celoroční výrobně finanční plány jednotných zemědělských družstev v Novém Městě, Maršovicích a v Pohledci, dále svízelnou situaci v mateřské škole, kde je 110 dětí směstnáno ve třech místnostech s jedním záchodem, při čemž stavba nové budovy je projektována až v roce 1964. Bylo rozhodnuto dát mateřské škole v nové budově tělovýchovného střediska jednu místnost pro dvacet dětí. Rada se zabývala akcí Z a rozhodla aby byly v letošním roce dokončeny všechny rozestavěné budovy, především tělovýchovné středisko a koupaliště. Jednala o zlepšení veřejného osvětlení, úpravě všech chodníků, vozovek, prostranství podél regulace od Klečkova rybníka a ulice bratří Křičků, o řešení kanalizace od sídliště Jáchymovských dolů a o zajištění dostatečného množství vody. Dále projednávala rada možnost získávání zájemců o družstevní bytovou výstavbu, činnost komise pro občanské záležitosti a její rozšíření z řad zaměstnanců novoměstských závodů, vhodnou úpravu obřadní síně, připravenost jednotných zemědělských družstev na jarní práce a plnění dodávkových úkolů, přestěhování kanceláří pojišťovny ze sokolovny do místnosti na náměstí, uvolněných po Jáchymovských dolech a činnost požárních sborů v Novém Městě, Maršovicích a Pohledci.
Ke druhému bodu podal zprávu tajemník s. Skalník. Podrobně v ní uvedl úspěchy i nedostatky jednotných zemědělských družstev, především překračování výrobních nákladů a plánovaných jednotek , špatnou pracovní morálku některých družstevníků, nerovnoměrné plnění plánu výkupu a neplnění dodávkových úkolů na sto procent (JZD v Novém Městě v mléce a vejcích, Maršovice ve vepřovém a hovězím mase a mléce a Pohledec ve vepřovém mase a mléce). Pracovní jednotka v Pohledci byla 15, v Maršovicích 14 a v Novém Městě 13 Kčs.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová