O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 103a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

jednotlivých domů sčítací tiskopisy/sčítací archy, domovní listy a sčítací lístky, které měli majitelé domů pečlivěji a odpovědně vyplnit. Aby vyplňování sčítacích tiskopisů nečinilo lidem potíže, svolal místní národní výbor na 27. února do sokolovny veřejnou schůzi s občany, na níž byly přítomným vysvětleny všechny otázky, spojené s vyplňováním sčítacích archů. Obyvatelé města budou jistě právem zvědavi na úřední výsledky sčítání, hlavně pokud jde o počet obyvatelstva, kterého nepochybně proti dřívějším letům podstatně přibylo.
1. března upozornil místní národní výbor na akci uzavírání závazků ke 40. výročí založení Komunistické strany Československa. Ve městě neprobíhala akce dost uspokojivě. Ke dni 1. března měly být u místního národního výboru shromážděny všechny závazky občanů, a zatím tak učinili pouze poslanci Lorencová, Chmelíčková, Sáblíková, Janíčková, Topinková, Německý, Němec, Vítek, Zelený a Mokrý. Uzavřené závazky se týkaly 1,010 brigádnických hodin při špičkových pracích v jednotném zemědělském družstvu, u zemědělských produktů dodávky 920 kusů vajec a 800l mléka navíc. V akci z 138 hod. na úpravě koupaliště, 380 hod. na stavbě tělovýchovného střediska, 215 hod. na kanalizaci u jeslí a 308 hod. na úpravě komunikací.
6. března vyzval místní národní výbor všechno obyvatelstvo města ke generálnímu jarnímu úklidu před obytnými budovami, na ulicích, náměstích a v parcích. I v domech nutno udělat pořádek a všechny zbytečné odpadové suroviny je třeba odevzdat ve sběrně surovin. Tím splní obyvatelstvo města dva závažné úkoly: postará se o čistotu města a svých obydlí a pomůže sběrem odpadových surovin našemu průmyslu.
Tradiční oslava Mezinárodního dne žen se konala v plně obsazeném sále sokolovny v úterý 7. března v 19 hodin. Po slavnostním proslovu s dr. Rýdlové následoval bohatý kulturní program, v němž účinkovali pionýři a svazáci novoměstských škol  a pěvecký soubor Závodního klubu 9. květen. 

Sedmé řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 31. března ve velké zasedací síni. Zúčastnilo se ho 21 poslanců a jednání zahájil a řídil  

Rok: 
Přepsal/a: 
Daniela Šimková