O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 102b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Výbor žen, jehož předsedkyní je s. A. Došlová, konal 21 schůzí; docházka však nebyla uspokojivá. Výbor žen byl ve stálém styku s předsedou a tajemníkem místního národního výboru a do schůzí byli zváni předsedové jednotlivých komisí a ředitel Komunálních služeb. Na schůzích se členky seznamovaly s politickými aktualitami. Výbor uskutečnil několik kulturních podniků, provedl sbírku na akci Růže pro Terezín a akci pro splnění výkupu vajec, pomohl při okopávání řepy jednotnému zemědělskému družstvu, při žních a vybírání brambor, uspořádal kurz šití a dva kurzy pečení cukrovinek a některé členky navštívily v předvolebním období vesnické výbory žen.
V dalším pořadí jednání schůze byl projednán a schválen rozpočet na rok 1961. V diskuzi se zaměřili poslanci na otázku výstavby jeslí a mateřské školy a získávání závazků ke 40. výročí založení Komunistické strany Československa.
V jednomyslně schváleném usnesení rozhodnuto: Provozovny místního národního výboru (prádelna, vodoinstalace a čalounictví) zůstanou i nadále při MNO, protože v Komunálních službách nejsou podmínky k provádění těchto služeb. Tím se ruší rozhodnutí pléna místního národního výboru, komisí, občanských výborů a výboru žen. Radě MNO uloženo jednat v záležitosti výstavby mateřské školy, aby byla dána do plánu staveb dříve než v r. 1964. Schválen rozpočet na rok 1961. Určeny agitační dvojice z členů místního národního výboru a výboru žen, které budou získávat závazky občanů ke 40. výročí založení KSČ.
V závěru schůze přečtena, schválena a Organizaci spojených národů odeslána protestní rezoluce k zavraždění Patrice Lumumby.
Ke dni 1. března provedl Státní úřad statistický sčítání osob, domů a bytů na území celého státu. Provedením byly pověřeny orgány místního národního výboru za pomoci sčítacích komisařů a revizorů. Sčítání bylo provedeno v jednotlivých sčítacích obvodech, na něž bylo město rozděleno. Ve dnech 24. až 26. února dodali sčítací komisaři do

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Hájková