O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 102a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

je uspokojující, až na poslance z Maršovic a Pohledce, kteří se dostavují nepravidelně a neúčasti neomlouvají. Zemědělská komise projednávala na svých schůzích problémy zemědělské politiky v našem jednotném zemědělském družstvu, ale málo se zabývala kontrolou přijatých usnesení. Musí se zaměřit na zlepšení a utužení pracovní morálky družstevníků, přesvědčovat se, zda jsou pravidelně konány řádné výrobní porady a zda revisní komise sleduje činnost a výsledky družstva a působit na představenstvo, aby v zájmu celkového zlepšení práce v družstvu zavedla socialistickou soutěž. V současné době musí komise sledovat průběh příprav na jarní práce a zimního období využit k řádnému seznámení všech družstevníků s celoročním výrobním plánem a s materiály k V. sjezdu jednotných zemědělských družstev.
K nejlepším komisím patří komise místního hospodářství, která zajišťuje koly téměř zcela samostatně a dosahuje velmi dobrých výsledků. Má tyto hlavní úkoly: realizovat plánovanou výstavbu Domu služeb, vybudovat prádelnu se samoobsluhou, uvést do provozu nový drtič, převést provozovny místního národního výboru, které se zabývají službami a prováděním oprav a údržby, do Komunálních služeb a aktivizovat občanské kontroly. Školská a kulturní komise se musí zabývat propagací nových metod práce, zejména v zemědělství, pranýřováním nezdravých zjevů v práci a v soukromém životě našich spoluobčanů v duchu úkolů daných na úseku kulturní revoluce a věnovat stálou pozornost mateřské škole. Komise pro oblast musí vyřešit otázku zřízení samoobsluhy potravinami a zlepšení maloobchodní sítě. Nedostatkem komise je, že se málo věnuje zřízení občanských kontrolorů pro obchod. Agilní je komise sociálně zdravotní, která rozděluje prostředky pro mimořádnou doplňkovou péči sociálním důchodcům. Za minulý rok bylo jim rozděleno 48.000 Kčs. Finanční komise kontrolovala plnění vlastních příjmů a vydání a hospodaření podniku Komunálních služeb a domovní správy. Komise pro bezpečnost uskutečňuje pohovory s neukázněnými řidiči motorových vozidel a provádí bezpečnostní prohlídky v jednotném zemědělském družstvu. Schůzuje však nepravidelně, což je nedostatek. Velmi těžkou pozici má komise bytová, která projednává žádosti o přidělení bytů, zapisuje je do seznamu a stanoví pořadník naléhavosti.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková