O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 101b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

pléna (21. XII. 1960), kontrola usnesení, schválení rozpočtu na r. 1961, zhodnocení práce komisí, občanských výborů a výboru žen za r. 1960 s výhledem na další úkoly diskuse a usnesení.
Zprávu o činnosti rady přednesl tajemník s. Skalník. Uvedl ji projevem k mezinárodní politické situaci, především v Kongu, kde byl zavražděn přední bojovník za osvobození země z koloniálního otroctví Patrice Lumumba, za přímé podpory Organizace spojených národů a západních imperialistů. Potom připomněl, že rada MNV konala tři schůze řádné a jednu mimořádnou a projednala na nich následující závažnější záležitosti: adaptaci domu č. 356 na jesle pro dvacet dětí, doporučení absolventů škol ke studiu na školách druhého cyklu nebo na školách vysokých, pořadník bytů na první pololetí r. 1961, situaci v Komunálních službách, v nichž bude zřízena půjčovna průmyslového zboží, sběrna nožů a nůžek k broušení a květinová síň, provedení rozboru práce jednotlivého zemědělského družstva a návrhy na splnění pětiletého plánu v zemědělství za čtyři roky a návrh na převedení novoměstského JZD na školní statek zemědělské mistrovské školy, doplnění stavu členů sboru pro občanské záležitosti ze zaměstnanců místních závodů a podniků a škol a jmenování komisařů pro sčítání lidu, domů a bytů.
Také zhodnocení práce místního národního, výboru a výboru žen za rok 1960 provedl tajemník s. Skalník. Při územní reorganizace k 1. červenci 1960. Sloučeny místní národní výbory v Novém Městě na Moravě s 37 poslanci, jedenáctičlennou radou, dvanácti komisemi, výborem žen a dvěma občanskými výbory. Jako pomocné orgány byly zřízeny: aktiv pro občanské záležitosti, dva aktivy občanských kontrolorů a některé další subkomise. Tím uskutečněno usnesení Ústředního výboru Komunistické strany Československa o účasti co největšího okruhu pracujících na zřízení a správě státu. Vcelku i přes některé potíže bylo dosaženo v práci místního národního výboru i komisí dobrých výsledků. Z podrobné a vyčerpávající hodnotící zprávy, která je přiložena k zápisu o této plenární schůzi, vybírám to nejpodstatnější. Rada zasedá pravidelně jednou za čtrnáct dní a řídí se při jednání předem vypracovaným plánem činností. Účast členů

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Hájek