O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 101a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Rok 1961 se vyznačoval ve světě dvěma výraznými charakteristickými rysy. První bylo zvýšené úsilí pokrokových sil socialistického tábora, vedeného Sovětským svazem, v boji o zajištění světového míru, nebezpečně ohroženého srpnovou krizí v tak zvané „berlínské otázce“a za úplné odzbrojení všech států, druhým obrovský úspěch sovětské vědy, která dvakrát v tomto roce úspěšně vyslala do kosmického prostoru člověka. 12. dubna vzlétl první kosmonaut Gagarin a 6. srpna jako druhý major Titov, jejich jména, jména sovětských občanů komunistů, budou zlatými písmeny zapsány do historie vědy a lidstva jako doklady jedinečného vítězství člověka nad přírodou a vesmírem, ale také jako vítězství nového společenského řádu socialistického nad skomírajícím světem kapitalismu a imperialismu. Zatím co na jedné straně šel socialistický svět k stále větším úspěchům, jak o tom podal přesvědčivé doklady slavný XXII. Sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, svět imperialismu kráčel krok za krokem k svému konečnému zániku, jak to stále prokazuje naprostý a stále pokračující rozklad koloniální soustavy, především v Africe, kde se podstatně osvobozuje z koloniálního otroctví jeden národ za druhým.
Pokud jde o vnitropolitický vývoj našeho státu v tomto roce, nutno vyzvednout další úspěchy v budování socialismu a v upevňování morálně politické jednoty našeho pracujícího lidu v prvním roce naší třetí pětiletky, o čemž podaly jasné důkazy jednak mohutné celostátní oslavy 40. Výročí založení komunistické strany Československa, jednak další kroky v demokratizaci našeho veřejného života ve zlidovění soudnictví, jak o tom přinesly přesvědčivý doklad podzimní volby soudců z lidu.
Poměry politické práce místního národního výboru a život veřejný.
Šesté ( v tomto roce první) řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 17. února v zasedací síni. Jednání, jehož se zúčastnilo 24 poslanců z 37 zvolených, zahájil a řídil náměstek předsedy s. M. Messenský. Bylo přítomno také třináct občanů. Na pořadu byla zpráva o činnosti rady od posledního zasedání

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Hájek