O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č.210

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

festace pražského lidu, na níž předseda vlády Klement Gottwald oznámil, že president republiky dr. E. Beneš přijal demisi reakčních ministrů a podepsal listinu nové vlády. Zakončením těchto závažných únorových dnů, které přinesly vítězství československému pracujícímu lidu, byl sjezd členů rolnických komisí, uspořádaný v Praze dne 29. února.

Jaký odraz tyto celostátní události v našem městě.
24. II. Utvořen přípravný akční výbor obrozené Národní fronty. Z Nového Města stali se jeho členy A. Částek, S. Došla, J. Mlíka, S. Dvořák, J. Zástěra, V. Černý, M. Šajnar, J. Zavadil, G. Suchý, J. Konvalinka, S. Srnský a ing. J. Šterka.
27. II. V časopisu Naše Horácko bylo otištěno provolání, podepsání zástupci strany komunistické, národně socialistické a sociálně demokratické, dále zástupcem místní odbočky Svazu českých partyzánů, Osvobozených politických vězňů, Domácího odboje,  RVH, Jednotného svazu čes. Zemědělců, Sokola, Svazu čes. mládeže, živnostníků, Svazu čsl. sovětského přátelství a Svazu brannosti, vyzývající k utvoření obrozené Národní fronty, v níž by se sjednotili čestní, poctiví a dobří vlastenci za vládou Klementa Gottwalda a jejím budovatelským programem, za novou ústavou, za národním pojištěním, za pozemkovou, reformou, za zemědělskými zákony, za dalšími znárodněním, za bezpečností státu a za jednotnou frontou všeho pracujícího lidu.

Téhož dne večer uspořádala městský organizace KSČ velký veřejný projev v sále sokolovny, na němž o současných politických událostech promluvil zemský školní inspektor Bohumil Uher.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová