O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 99

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ústavu, jehož dosavadní správce Jaromír Jedlička podle rozhodnutí ONV suspendován, profesor Ferdinand Rothschein. Správce okresní veřejné nemocnice J. Janovský a správce okresní nemocenské pojišťovny E. Palisa zbaveni svých funkcí a dáni k disposici MNV k manuálním pracím. Dále dáni k disposici a zařaděni do karné pracovní čety Palisa mladší, úředník Pech (utekl do Vel. Meziříčí, kde byl později zatčen), A. Žák z poštovní stavební správy, stavitel K. Šťastný a jeho syn German, Jaroslav a Václav Mackové, Němec Herold s manželkou, obuvník Kotovic, úředník Hájek, hostinský Roman a Štěpánek, úředníci pracovního úřadu Vidoň a Dvořáček, solicitátor Dvořák, Veškrna mladší, Pail, žid Stielglitz, podplukovník Šír, obchodník Josef Dostál, a dále Němky a kolaborantky Kroupová, Weinlichová, Ptáčková, Kopáčková, Stieglitzová a Rychlíková. Vedením této kárné pracovní čety, které svěřeno provádění těžkých prací a zakopávání mršin, pověřen dělník Procházka. Ke kancelářským pracím přikázán bývalý okresní školní inspektor Rud. Štefek a bývalý správce učitelského ústavu J Jedlička.

Množství úkolů povahy vojenské i civilní vynutilo si také reorganizaci dosavadního místního vojenského velitelství (československého), v jehož čele stál škpt děl. Seidl, na speciální oddíly, z nichž nejvýznamnější byl strážní a potom pracovní, který v čele s nadporučíkem Tichým a řadou přidělených záložních důstojníků měl nevděčnou funkci opatřovat a přidělovat pracovní síly, kterých bylo pro nejrozmanitější práce zapotřebí nesmírné množství. Potíž spočívala v tom, že požadavky ruských vojenských míst byly nesmírně vysoké na druhé straně však chuť a pracovní obětavost novoměstských mužů po několika prvních dnech pracovního nadšení (hlásilo se do práce až čtyři sta mužů) velmi citelně poklesla.

Rok: