O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 98

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

naprosto nepřístupnou. Obyvatelstvo přilehlých ulic na Nivě muselo vyklidit místnosti potřebné pro RA jednak úplně v některých případech alespoň částečně. Tak např. v celém jednopatrovém domě Duškové v ulici L. Čecha zřízena důstojnická jídelna. Generálové a vyšší důstojníci ubytování v lepších bytech moderních novostaveb (Henzl, obecní obytný dům, Indra, Míček a další), spousta dalších vojenských osob, přišlých do Nového Města (počítalo se jich skoro na pět tisíc) zabrala všechny ostatní místnosti v celém městě, takže právem lze říci, že nebylo domu a bytu, v němž by nebylo vojáků, kteří naplnili město nebývalým a neslýchaným ruchem. Bylo přivítáno nadšeně a radostně, vždyť přineslo vzácnou svobodu z poroby a útisku šesti let německé okupace. Vznikly-li někde potíže, a bylo jich jistě dost, uvědomíme-li si, že ve městě, kterém mělo kolem třech tisíc civilistů obyvatel, najednou se objevila naprostá převaha vojáků, lidí různých povahových rysů, dobrých i méně dobrých, především ale lidí prošlých hrůzami války a krutých bojů z dalekých končin Ruska až do střední Evropy, pak pochopíme, že docházelo ze strany vojáků RA i novoměstského obyvatelstva k projevům nespokojenosti, které leckde kalily počáteční srdečný a přátelský poměr k našim osvoboditelům. V závěru hodnocení pobytu Rudé armády v našem městě, které připojím k vylíčení jejího odchodu od nás, připojím několik poznámek, které spravedlivé a objektivně posoudí toto dvouměsíční soužití našich spoluobčanů a vojáky RA.

Téhož dne usnesl se okresní národní výbor na řadě opatření, jejíchž důsledkem bylo odstranění osob stojících na významných místech úředních a provinivších se proti národní cti v době okupace. Správa reálného gymnasia, jehož dosavadní správce Wladimir Hawranek utekl z města s říšskoněmeckými příslušníky v dopoledních hodinách 6. Května, pověřen profesor Sylvestr Dvořák, učitelského

Rok: