O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 97

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

I dospělých (ačkoliv většina jich neměla tušení, co dovede granát, pancéřová pěst nebo jiná výbušnina), na náměstí zbytky spálených aut a různého vojenského materiálu, po ulicích volně pobíhající koně, množství aut nákladních i osobních od největších k nejmenším, na náměstí spousty německých zajatců, řaděných do útvarů, odpočítávaných a dirigovaných k hlavnímu shromáždišti u Bobrové, prostě obraz pro obyvatele malého a klidného města nezapomenutelný. Lze se právem divit, že v chaosu a zmatku vládnoucím na náměstí i ve všech ulicích nedošlo ke katastrofám, které by způsobily škody na životech nebo na majetku. Po rušném a silnými dojmy naplněném dni rozklenula se nad městem první klidná noc osvobozených občanů ve svobodném státě.

11.V.
Místní národní výbor, který úřadoval permanentně v kancelářích městského úřadu, začal … dnem řadu pracovních dnů, plných rozhodování o nejzávažnějších úkolech a povinnostech. Málokdo z našich spoluobčanů tušil, že se město stane místním centrem závěrečného aktu kapitulace německých armád a na dva měsíce sídlem velitelství a štábu armády generálo-poručníka Kulika, v kterémžto období budou mít osoby vojenské naprostou převahu nad civilisty našeho města. Během dopoledne přibyli do města ubytovatelé armádního velitelství, aby vykonali všechny přípravy k ubytování a umístění tohoto velikého vojenského organismu. Pro účely velitelství a štábu zabrána budova reálného gymnasia, jejíž veškeré vnitřní zařízení soustředěno na půdě a ve třech učebnách ve druhém poschodí. Větší místnosti a tělocvična přepaženy dřevěnými příčkami, do tříd svezeno kancelářské zařízení z různých úřadů, koberce, obrazy, záclony a podobné, a všechno upraveno pro nové použití budovy, která se stala na dva měsíce pro civilisty

Rok: