O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 95

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

které by okamžitě zaznamenaly to, co se všude odehrávalo. Pokusím se zachytit to nejdůležitější. Do budovy reál. gymnasia přiváděni němečtí zajatci, utahaní, sedření, hladoví, bez elánu a bez onoho zpustlého nacistického ducha, který jim zíral z očí, když jsme je viděli před šesti lety poprvé.  Fanatismus a pyšné německé sebevědomí bylo z nich vytlučeno RA a mocnému ústupu od Stalingradu až k Novému Městu. Na určená stanoviště přijížděla nejrozmanitější vozidla, naplněná vojenskými i nevojenskými materiály všeho druhu. Bohatý obsah nákladních aut svědčil o velmi dobrém vybavení německých vojsk, ale také o tom, že němečtí vojáci brali na ústupu civilistům oněch zemí, jimiž se vraceli z ,,vítězného“ tažení proti SSSR nazpět, co se dalo. Naplněná auta přijížděla k hlavnímu reál. gymnasia a jejich obsah (je zcela vyloučeno popsat všechno, co bylo v autech uloženo) ukládán do jednotlivých  tříd. Spousty nejrozmanitějších druhů pěchotních zbraní ukládány v tělocvičně. Nepřehledné množství aut stálo na cestách u sokolovny, ke hřbitovu a na všech zatím volných prostranstvích, a stávalo se středem zájmu a pozornosti velkých i malých, chudých i bohatých obyvatel města. Po počátečních rozpacích začalo nemilosrdné rabování (jinak toto nepěkné chování našich spoluobčanů nazvat nelze) vozů. Kuřivo, potraviny, cukr, textilie, rozhlasové přijímače, psací stroje, zboží gumové, prostě všechno, nač si jenom člověk může pomyslet, stávalo se kořistí nenasytných i přesto, že obsah nákladních aut německé  branné moci byl bezvýhradným majetkem RA. Je to zjištění smutné, ale bohužel pravdivé. Nepomáhaly výzvy ani hlídky stojící u plných vozů. Kradlo se bezohledně. Řádění nabylo takového rozsahu, že ruské posádkové velitelství pohrozilo

Rok: