O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 94

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Obsahoval příkaz o shromáždění všech mužů od sedmnácti do čtyřiceti let u budovy reálného gymnasia a jejich ozbrojení a nutné disposice, souvisící s odzbrojením německých vojáků. Vozidla budou shromažďována v aleji u sokolovny, koně na dvoře velkostatku. Veškerý válečný materiál německé armády je majetkem RA a musí jí být bezpodmínečně odevzdán. Všechny zbraně budou ukládány v budově reálného gymnasia. Hoštění a prodávání alkoholických nápojů ruským vojákům zakázáno pod trestem smrti. Místním posádkovým velitelem stal se major Šlosberg. Příslušníci Rudé armády budou platit československými penězi. Život města musí jít normálním tempem dále, podniky, hlavně potravinářské a zásobovaní musí fungovat bez poruch. Je třeba vyvěsit československé a sovětské prapory. V další vyhlášce přísně nařízeno rodičům, aby děti ponechali doma, aby nedošlo k neštěstí, způsobenou množstvím střeliva a výbušnin všeho druhu, jehož počet vzrůstal, na ulicích města každou hodinu. Sbírání pohozených zbraní přísně zakázáno.
Závažnost úkolů, které čekaly MNV, vyžádala si nutný příkaz, aby všechno občanstvo spolupracovalo s místním národním výborem, především aby nenastaly poruchy v zásobování obyvatelstva způsobené hlavně nedostatečnými dodávkami dobytka a mléka. Poněvadž v posledních dnech revolučních řada lidí opustila svá zaměstnání, vydán přísný rozkaz, aby se všechny pracovní síly okamžitě vrátili do svých zaměstnání.
Po celý den vládl ve městě nesmírný ruch, zachytit jej v nejrůznějších podrobnostech, jak se odehrávaly na ulicích, v domech, v blízkém okolí města, je úkol prostě neproveditelný. Bylo by třeba sta očí, které by stále a stále pozorovaly měnící se situace, bylo by třeba desítek rukou,

Rok: