O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 93

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

spánku. Brzy po třetí hodině šířilo se městem vzrušení. Od úst k ústům, od okna k onu šel hlas:,,Rusové jsou zde.“ Tak toužený a dlouhočekávaný okamžik konečného osvobození byl zde. Do města přijela asi padesátičlenný oddíl dobře vyzbrojeného ruského vojska, vedený majorem Šlosbergem, který měl přerušit proud ustupujících německých kolon a začít odzbrojováním. Radostná zvěst o příchodu rudoarmějců vzbudila nadšení a zároveň i pocit uklidnění, poněvadž všem bylo jasné, že pod ochranou a záštitou statečných a svrchovaných odvážných ruských vojínů jsme v bezpečí. Na přivítání skupin, které znova začaly proudit od východu k Novému Městu. Když se však dověděly, že Rusové jsou již ve městě, nastal mezi nimi nepopsatelný zmatek. Pokud bylo možné, snažily se městu vyhnout a okruhem přes Maršovice a Ochozu tlačily se k západu. Ti němečtí vojáci, kteří se dostali do města, kde byli rychle odzbrojování vojáky RA a také ochotnými pomocníky z řad novoměstských mužů. Nešlo ovšem všechno klidně a při přestřelce v Masarykové ulici byl zabit velitel četnictva poručík František Hubáček a raněn hospodářský správce nadačního velkostatku Josef Lavička.
Současně se zprávou o příchodu Rusů šířenou i příkaz vojenského velitele města, aby se všichni mužové shromáždili u reálky, kde jim budou vydány zbraně, aby se mohli aktivně zúčastnit odzbrojování a konat potřebné strážní a hlídkové služby. Ukázalo se však, že nejhorlivějšími zájemci o zbraně byli starší i mladší lidé, kteří o nich neměli vůbec ponětí a kteří mohli z neopatrnosti a z neznalosti zacházení se zbraní způsobit více škod než užitku. Proto byly zbraně vydány pouze těm, kdož konali presenční službu vojenskou a odzbrojování Němců prováděli si vojáci RA sami.
V časných ranních hodinách vydán první písemný rozkaz MNV.

Rok: 
Tagy: