O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 92

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Alois Jelínek a Marie Přerovská. Čest budiž jejich památce!
Když oba nálety skončily, odvažovali se lidé na ulici. Stačil však vzdálený hukot letadel, aby každý, poučen zkušeností, rychle se schoval v bezpečném krytu. Bylo ještě několik přeletů ruských letadel, která však už neútočila, nýbrž jenom sledovala ústupové pohyby Němců, kteří hnali motory svých vozidel na největší obrátky, jen aby se dosrali co nejrychleji nejdále na západ. Temné hučení a rachot kol naplňoval město napětím po celý den. Kolem páté hodiny odpolední učinily motorizované kolony Němců v ulicích kolem budovy reál. gymnasia zastávku. Z toho veliké obavy obyvatel okolí, zda nedojde k novému útoku ruských letadel na německé jednotky. Naštěstí se tak nestalo a po malé chvíli ústup pokrčoval. K večeru se obyvatelstvo připravovalo na noc v úkrytech, hlavně ovšem ve sklepech. Bázlivější odcházeli do okolních vesnic, poněvadž se domnívali, že se zde v klidu lépe přečkají kritickou noc a příští.
Noc byla krásná a hrůzná zároveň, plná tušení a očekávání. Spal málokdo. Na náměstí hořely trosky německých aut a vraků polévané benzinem, plameny vysoko šlehaly k obloze podobné krvavé klenbě, do toho stále rachotily motory tanků, aut a vozatajstva, slévající se ze všech silnic ústících do města od východu a hledajících jedinou cestu k záchraně na západě.

10.V.
Kolem druhé hodiny ranní rachot motorů německých vozidel zvolna slábl, až ustal docela. Nad městem se rozhostil klid. Jen rudá záře nad náměstím svědčila o tom, že se něco mimořádného děje. Lidé se pomalu probouzeli z krátkého

Rok: 
Tagy: