O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 91

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

obrana zahájila na letadla palbu z děl a kulometů, zaútočila ruská letadla v několika vlnách a začala bombardovat.  Až dosud obyvatelé našeho města o bombardování jenom slýchali. Přišel okamžik, kdy z vlastního názoru a zkušenosti měli poznat, co jsou letadla, bomby a bombardování. Překvapené obyvatelstvo rázem pochopilo, že jde o opravdový útok, a proto rychle hledalo úkryt, kde se dalo. Hůře bylo ovšem těm, kdož zůstali ve volném prostoru, a proto byli i oběti na životech. Útok byl proveden dvakrát a trval pouze několik minut, ale dojmy těch, kdož jej zažili, nevymizejí nikdy. Výbuchy bomb (a nebyly ani příliš velké), výstřely z děl, rachot kulometů a hukot letadel snášejících se na nepřátelské cíle, to vše vytvářelo hrůznou změť zvuků, do níž se mísil praskot krovů hořících domů a v mnoha krytech nářky, pláč, modlitby a výkřiky shromážděných lidí. Po skončení náletu bylo možno prohlédnout škody, které byly značné. Členové hasičského sboru v čele se svým velitelem Benešem se rychle rozjížděli hasit požáry, způsobené zápalnými bombami. Hořelo na sedmi místech. Velmi těžce byly požárem poškozeny tyto budovy: dům J. Havliše (č. 157), T. Judy (č. 158), Fr. Tatíčka (č. 353), T. Špinara (č. 112), K. Beranovského, Fr, Vyplašila (č. 55), J. Svobody (č. 51), J. Jouklové, Belatky (č. 62), a M. Holfeuerové. Značně poškozen hlavní vchod do budova sokolovny, vchod na kůr a malovaná okna katolického farního kostela, většina průčelí domů na náměstí a také velké množství okenních tabulí bylo zničeno. Byly také oběti na životech, což jsou ztráty nejzávažnější. Byl usmrcen dělník Bohumil Dvořák a těžkým zraněním, utrpěným při bombardování střelami nebo úlomky bomb, podlehli: Vojtěch Holfeuer, Marie Fousková, Anna Loubová, František Švaňhal,

Rok: