O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 90

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zřízení (velmi krásné psací stroje) i nejrozmanitějších věcí jiných. Rychlý ústup Němců byl podmíněn obavami z ruského zajetí, a rozhodnutí, dát se zajmout raději Američanům než Rusům. Ve městě se chtěl na kratší dobu ústupných operací zastavit štáb generála Winklera. Za vhodnou místnost pokládána budova reálného gymnasia. Asi kolem čtvrté hodiny ranní přišla do budovy skupina důstojníků a vojáků SS, která si prohlédla budovu. Našla stopy po pobytu vojenských osob (v budově bylo místo velitelství revolučního národního výboru), slamníky, na nichž v noci spala strážní četa, která se však v posledním okamžiku před příchodem Němců zachránila útěkem, zbraně a podobně. Školníkovi ústavu (dobře že uměl německy) dalo hodně práce, než všechno uspokojivě vysvětlil, ale přece jenom se mu podařilo, že Němci budovu opustili. Odešli potom na dělnickou stanici a dali si předvolat představitele městské správy a žádali, aby ihned byla určena rukojmí z řad vážených občanů, která budou ihned  zastřelena, jestliže by se někdo odvážil nepřátelského činu proti ustupujícímu německému vojsku. Toto málo příjemné rozhodnutí ihned rozšiřoval v několika hlášeních městský rozhlas, a tak místo radosti z prvního dne příměří rozhostilo se ve městě tíživé dusno. Co přinesou nejbližší hodiny? Zatím v pronikavém rachotu motorů vozidel všeho druhu ustupovaly v prudkém tempu jednotky kapitulující německé armády. Tu brzy po osmé hodině ranní (snad 08:07hod) nastaly nejdramatičtější okamžiky pro město v celém revolučním květnovém období. Objevila se totiž nad městem skupina ruských letadel. Pokud kdo byl na ulici, pohlížel s klidem k nebi, jak to činil vždy při přeletu spojeneckých letadel, neboť neměl nejmenšího tušení, že letka je připravena k útoku na německé kolony. Když německá protiletadlová

Rok: