O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 9

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

který však byla drásána dalšími událostmi v dalších dnech podzimních a na jaře roku příštího.

3. 10. Přišly do města první zprávy o obsazování pohraničních pásem německým vojskem. Pokud měli obyvatelé města příbuzné v pohraničí, právem se obávali o jejich osud. Do města přistehovala na krátkou dobu, část vojenské posádky z Poličky, především rotmistři a důstojníci poličské muniční továrny. Nezůstali však ve městě dlouho a brzy byli odkomandováni jinam.

5. 10. Z rozhlasových přijímačů vyslechlo obyvatelstvo zprávu, znamenající další těžkou ránu do srdcí a myslí všech Čechů. President republiky dr. E. Beneš oznámil, že s ohledem na změněné politické poměry se rozhodl resignovati na presidentský úřad. Zpráva byla o to tragičtější, že po událostech z konce září žilo v obyvatelstvu republiky pevné přesvědčení, že i v nejhorší době národa a státu je zárukou dalšího vývoje k lepším dnům osobnost presidenta Budovatele, k níž všichni lidé dobré vůle měli naprostou důvěru. Když i tato víra a naděje se zhroutila a když president 22. října republiku opustil, nastaly temné dny v životě národa i našeho města, této malé součástky českého národního společenství.

30. 11. Národní shromáždění zvolilo presidentem republiky dosavadního prvního presidenta nejvyššího správního soudu, dr. Emila Háchu. Pro většinu obyvatel města bylo to prázdné jméno, o němž nebylo nic bližšího známo. Později se ukázalo, že byl dosazen jako muž přijatelný Němcům, který měl o čtvrt roku později pronikavě zasáhnout do dalšího vývoje našeho národa.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda