O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 89

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

A že se tedy u nás nic závažného nepřihodí a že městu žádné nebezpečí nehrozí. Jenom pancéřovaný vlak protivně pískající a stále objíždějící kolem města byl zdrojem neklidu. V budově reálného gymnasia pracovalo vojenské velitelství. Pečovalo především o nutná zajištění, o rušení ústupových pohybů Němců kladením náloží a stavěním zásek na důležitých komunikacích a o opatřování zpráv o všem důležitém, co mohlo mít pro nás jakýkoliv význam. Pracovala tu řada bývalých důstojníků aktivních, dále důstojníci, rotmistři a mužstvo v záloze a spolu s nimi mnoho obětavých chlapců skautů a členů tělovýchovných organizací, kteří jako pozorovatelé a spojky konali velitelství velmi platné služby. Celkem se víc zvláštního ve městě nedělo. Byl to také poslední klidný den před velkými a závěrnými událostmi, do nichž vstoupilo naše město dne příštího.

9. květen
První minuty tohoto památného dne byly prvními chvilkami příměří poněvadž o půlnoci vstupovala v platnost naprostá kapitulace německé armády vrchním velitelstvím armády Rudé i vrchním velitelstvím armád spojeneckých. Vládlo už všude přesvědčení, že po půl noci na středu se už nemůže nic stát, když už byl opravdu mír, ve skutečnosti ovšem pouze příměří. A přece se stal tento den pro naše město i jeho obyvatelstvo jedním z nejvýznamnějších.
Kolem třetí hodiny ranní nastal ve městě nezvyklý ruch. Silnicemi od východu a jihovýchodu začaly proudit do Nového Města masy ustupujících německých armád od Olomouce a od Brna. Tanky, obrněná vozidla, dělostřelectvo, trény, automobilové kolony, pěchota, jízda, všechno v organisovaném sice nesmírně rychlém ústupu směrem na západ. Zastávek ve městě používáno k bezohlednému pálené a ničení všeho vojenského materiálu, hlavně dokumentů, map, kancelářských

Rok: