O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 88

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Gymnasia, kde sídlilo také místní vojenské velitelství. Šlo hlavně o zachycování všech zpráv, týkajících se pohybů, síly a složení německého vojska, jeho přepravy po železnici nebo po silnicích, prostě všechno, co bylo důležité pro rušení pohybů německých jednotek směrem na západ.
Odpoledne se konala ustavující schůze místního revolučního národního výboru. Předsedou zvolen dr. Jan Kostřica, místopředsedou ing. Josef Šlerka, členy Ludvík Brabec, Bohuslav Mach, Jan Vlček, František Kožíšek, Ludvík Staněk, Robert Měsťan a František Rydval. Tento MNV pověřil správou nadačního velkostatku nadlesního Ludvíka Hájka, a vedením pobočky Moravské banky disponenta Karla Pokorného, jemuž podřízen dosavadní dirigent Fr. Čáp. Zajištěním písemného i jiného dokumentárního materiálu ve vile Fritze a v bytě Němce Altmana pověřeni L Brabec a Fr. Rydval, zajištěním usvědčujícího materiálu u J Dostála Smetana a Kožíšek, u Schradra Staněk a Rydval, u Volavé a Kostiánové Šlerka a Staněk. Dále usneseni zajistit zbraně u Němce Herolda a dát zatknout Zd. Berana a M. Kroupovou. Vedení zásobovacího oddělení Adolf Kaláb, správce mlékárny.

8.V.
Celý den uplynul skoro v klidu. V místnostech městského úřadu zasedal skoro bez přerušení MNV, který konal nutné přípravy pro první dny v samostatném státě, týkající se především zásobování obyvatelstva, zajištění jejich majetku a podobně. Nikdo z členů jistě netušil, jak perná práce nastane MNV v nejbližších dnech. Celkem vládlo ve městě přesvědčení skoro obecné, že ustupující německé armády os Brna i Olomouce se vyhnou špatným horským silnicím našeho kraje

Rok: