O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 87

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

7.V.
Začal krásný květnový den. Od ranních hodin zdržovaly se před budovou místního národního výboru skupiny občanů, hovořících o situaci a očekávajících, co přinesou nejbližší hodiny a dny. Vládlo obecné přesvědčení, že se nic zvlášť mimořádného nemůže přihodit, ale přesto všichni lidé žili v napětí, jak dopadne závěrečný akt pádu německého režimu a našich zemích i v našem městě. Ze zpráv rozhlasu bylo zřejmé, že v Praze se tvrdě bojuje, a také zprávy odjinud nemluvily jinak o tom, že by německé armády na území naší republiky hodlaly v klidu složit zbraně a kapitulovat.

V deset hodin dopoledne došla výzva velitele pancéřového vlaku stojícího na nádraží a občas projíždějícího mezi nejbližšími stanicemi u Nového Města na Moravě, že v případě nezachování klidu a pořádku ve městě nebo v případě zahájení střelby na německé vojáky bude ihned zahájena palba z děl pancéřového vlaku na město, zejména na ony domu, na nichž předešlého dne vlády rudé prapory. Zpráva vzbudila rozruch, ale vedoucí osobnosti z okresního i místního národního výboru počítali právem s rozumností městského obyvatelstva, které si bylo vědomo toho (mimo ovšem několika horkých hlav), že s holýma rukama nelze bojovat proti pancéřovému vlaku.
Před polednem sešli se na výzvu místního rozhlasu všichni důstojníci, rotmistři, poddůstojníci i mužstvo aktivní i záložní v tělocvičně městské školy, kde vyslechlo projev městského velitele škpt Seidla a disposice, týkající se zřízení místního vojenského velitelství a rozdělení důstojníků i mužstva do skupin se speciálním určením (úderná – por. Kružík, strážní – por. Honus, zpravodajská – por. Šebek, dále skupina zbrojní, spojovací apod.) Během odpoledne provedena organisace, které začaly pracovat v budově reál.

Rok: