O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 86

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Důstojnou formou, jak si vážná chvíle revoluční, na kterou jsme všichni tolik čekali, zasluhovala. Dosavadní okresní hejtman rada politické správy Jan Lacina nahrazen radou polit správy Fr. Bezlojou, přednostou veterinární správy ustanoven dr.  E. Novotný, správy zdravotní MUDr. … z Jimramova, který se však funkce neujal, takže ji de facto stále zastával zdravotní rada MUDr. K. Havlík, ředitelem okresní veřejné nemocnice ustanoven místo primáře MUDr. Fr. Matise sekundář MUDr. Hendrich.
Po provedení těchto změn ustanoven po dohodě s partyzány revoluční místní národní výbor v tomto složení: Ing. Josef Šlerka (ksč), Ludvík Brabec (ksč za dělnictvo), Bohuslav Mach (ns), Jan Vlček (za malozemědělce), Jaroslav Smetana (ksč), František Kožíšek (sd), Ludvík Staněk (l), Jan Kostřica a Fr. Rydval (bez stranické příslušnosti) a R. Měšťan (l). Místním vojenským velitelem ustanoven štábní kapitán dělostřelectva Karel Seidl. Tím dány základy pro revoluční vedení městských záležitostí pro nejbližší dny.
Po čtvrté hodině odpolední přišla první sprcha na nadšení obyvatelstva z dosažené svobody. Do nádražní stanice vjel německý pancéřovaný vlak, jehož velitel vydal rozkaz, aby všechny prapory a vlajky byly okamžitě odstraněny, jinak že zahájí na město palbu. S těžkým srdcem uposlechlo obyvatelstvo této výzvy, ale nedalo se zatím nic dělat. Hlavně děl a kulometů pancéřového vlaku namířené proti městu výmluvně svědčily o tom, že dosud je svrchovaným pánem ve městě ještě německý voják. Vlak, který projížděl stále kolem města, byl pohrůžkou, která budila v obyvatelstvu neklid a nejistotu až do středečního rána. Tak proběhl první revoluční den v našem městě. Uléhalo se ním o něco spokojeněji, ale pravý pocit radosti se nás ještě nezhostil.

Rok: